mindcyber 1 year ago

สวรรค์

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์

ศาสนาไม่เอนเอียงฉุดช่วยคน                   โอบอ้อมกมลสื่อความรู้สัจจริง

ทางสวรรค์อยู่ใกล้ใจสร้างสิ่ง                    อย่าได้อิงงมงายกายพลาดหวัง

    ศาสนาที่ถูกต้องในโลกนั้น ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่ดีในการฉุดช่วยโลกด้วยท่าทีที่เวทนาสงสารมวลชนจึงปรากฎขึ้น เพราะฉะนั้นจึงไม่เหน็ดเหนื่อยที่พร่ำสอนบ่อยๆ ล้วนแต่สอนคนให้ทำดีละชั่ว ตั้งสถานธรรม สอนธรรมะ เป็นการบ่มเลี้ยงภายใจของศาสนา รักษาธรรมมั่นคงเผยแพร่ความหมายของพระธรรม ช่วยกล่อมเกลาพื้นฐานชาวโลกเป็นการศึกษาหลักจิตวิทยาให้รู้ดี สั่งสมกุศลให้บริจาค ฉุดช่วยให้พ้นทุกข์พ้นความลำบาก เป็นการฟื้นฟูเมตตาธรรมของศาสนา ปณิธานเมตตาเป็นการอุทิศบูชา และก็เป็นการปฏิบัติจริงของการบำเพ็ญจิตและการกระทำร่วมเป็นหนึ่ง

    เมื่อพิจารณาถึงปัจจุบันที่ศีลธรรมเสื่อมทรามจิตใจคนเลวร้ายมากขึ้นหวังให้ชาวโลกมาเข้าใจร่วมรู้สึก ร่วมแรงร่วมใจให้สร้างความละมุนละไมอันดีงามขึ้นบ่อยๆ ก่อน ทุกแห่งหนล้วนเป็นมงคล ซึ่งคือเป็นสวรรค์บนโลก ก็จะห่างไกลจากช่วงเวลาลำบากที่ออกไล่ตามซึ่งเป็นสวรรค์มายาที่ไร้สิ้นสุด มารับสวรรค์จริงที่มีความหมาย

    มนุษยธรรมไม่ปฏิบัติแล้วนับประสาอะไรกับธรรมเบื้องบน ที่จริงสวรรค์ไม่ใช่อยู่ห่างไกล  มันอยู่ใกล้ในใจเรา หวังว่าสถานธรรมทุกทิศที่ทำงาน ท่านผู้กุศลผู้ใจบุญทั้งหลายจะต้องกระทำด้วยกาย ชี้นำในทางที่ถูกต้อง ให้ความรู้ทางปัญญาปราดเปรียว มีจิตใจที่ตั้งใจจริง ได้สำแดงศักยภาพที่ดีงาม การเข้าสู่โลกมาปฏิบัติเพื่อก่อประโยชน์แก่ผู้โชคไม่ดีรวมกับผู้มีจิตสสำนึกรู้ กับผู้กล้าหาญดุจเกิดใหม่ ผูกสัมพันธ์กับผู้ร่วมศรัทธาด้วยแรงปณิธาน สำแดงพลังขจัดความสกปรกของชีวิตแวดล้อมให้ถึงที่สุด เป็นประกายขจัดวิบากกรรม เพื่อให้เป็นแสงสว่างส่องชาวโลกทำให้มีสันติภาพ และเต็มไปด้วยความใสสะอาด จึงจะไปถึงความละมุนละไมมงคลที่แท้จริง ก็จะอิสระสำราญไร้ทุกข์โศกบนสวรรค์ที่เป็นทางหนึ่งเดียว

    นรกไม่หมดจดไม่ยอมสำเร็จพุทธะ สรรพสัตว์ยังไม่โปรดหมดจะทนเป็นสุขได้อย่างไร ขอให้ชาวโลกพิจารณาถึงความดีอันละเอียดของอาตมา แล้วมั่นเพียรระมัดระวังปฏิบัติ วันข้างหน้าอาตมาภาพขอคารวะตอบแทน ย่อมปีติที่ขึ้นสู่เมืองเบื้องบน เจริญพร!

0
440

โกงตาชั่ง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

พระโอวาท เพลงมุ่งมั่นจิตนิรันดร์

admin
mindcyber
1 year ago
เต้าหู้ตุ๋นเห็ดหอม

เต้าหู้ตุ๋นเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

ต้มยำเห็ดเจ

admin
mindcyber
1 year ago

ความซื่อสัตย์

พระวิสุทธิเทพโง้วมั่งอู้

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago