mindcyber 3 months ago

หยุดโลภ หยุดโกรธ หยุดแย่งชิง

ขุนพลเตี๋ย ผู้ชนะร้อยครั้ง

รู้พอไม่โลภใจเหนือทรัพย์           ไม่ข้องขัดใจกว้างอดทนภัยไม่มา

สัมพันธ์แท้สมเหตุเห็นใจฟ้า        ขี้โกงกล่าวหาข่มเหงคุณธรรมร้าย

แก่งแย่งชั่วดีทำเสียพ่อแม่            ทำลายล้างเสียหายแย่กายสังขาร

สามศีลรักษาเคร่งได้ยาวนาน        ทุกแห่งหนสำราญลมหรรษา

ชาวโลกโลภทรัพย์ เป็นบ่อเกิดแห่งเคราะห์ภัย ไม่มีคุณธรรมเหมือนน้ำขุ่นเดือด ทำป่าเถื่อนถึงโรงศาล อันธพาลข่มเหงเขา วางแผนร้ายทุกแนวทาง รอดพ้นจากโรงศาลยาก มีชื่อเสียงเหม็นไปตลอดกาลเสียอนาคตเสียความก้าวหน้า

จงรู้เสียบัดนี้ มีอะไรจะเปรียบปานหลักคุณธรรมได้ ดำเนินการให้มีความเสมอภาพ ตลอดชีวิตก็จะเสพสุขไม่จำกัด อารมณ์ก็ไม่ต้องไปแก่งแย่ง มีความอดทนไม่ต้องคาดเดา การคาดเดาสงสัยล้วนร้ายกาจ ไม่อดทนต่อความอารมณ์โกรธ ขืนดื้อรั้นดึงดัน ก็จะทำให้บ้านแยกแตกสลาย หรือตายจากกันไป ท่านจิวนึงมีแผนแยบยลทำให้ใต้หล้าสงบเพียงชั่วอารมณ์เดียวอนิจจังเป็นเถ้าธุลี น้ำลายบนใบหน้าปล่อยให้แห้งมีวาสนาในโลกนี้ทุกสิ่งต้องอดทน ยอมเสียหน่อยใจสบาย เงินทองไม่แย่งชิง สงบสุขปรกติสบายเอย!

สมถะแบบแผนบ้าน                   หาญซื่อสัตย์ไม่เหมือนใคร

เรื่องต้องได้เปรียบไปทำไม          จะเอาถึงพริกขิงเทียว

นอบน้อมตนต่อผู้อื่น                   มัธยัสถ์ตนใจเด็ดเดี่ยว

คล้อยตามธรรมอย่างเดียว            บุญวาสนาฟ้าประทาน

จางกั๋วเหล่า

จางกั๋วเหล่า

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

การออกบวช

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

นรกขุมที่หนึ่ง

ยมบาลไท้ก่วงอ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
หมูแดงเจ

หมูแดงเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ประวัติพระอรหัต์จี้กง ตอนที่ 16

ตัวเปลือยเปล่ารักษาโรคปอด ถูกหาว่าไร้มารยาทพูดจาภาษาเมา

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago