mindcyber 8 months ago

หยุดโลภ หยุดโกรธ หยุดแย่งชิง

ขุนพลเตี๋ย ผู้ชนะร้อยครั้ง

รู้พอไม่โลภใจเหนือทรัพย์           ไม่ข้องขัดใจกว้างอดทนภัยไม่มา

สัมพันธ์แท้สมเหตุเห็นใจฟ้า        ขี้โกงกล่าวหาข่มเหงคุณธรรมร้าย

แก่งแย่งชั่วดีทำเสียพ่อแม่            ทำลายล้างเสียหายแย่กายสังขาร

สามศีลรักษาเคร่งได้ยาวนาน        ทุกแห่งหนสำราญลมหรรษา

ชาวโลกโลภทรัพย์ เป็นบ่อเกิดแห่งเคราะห์ภัย ไม่มีคุณธรรมเหมือนน้ำขุ่นเดือด ทำป่าเถื่อนถึงโรงศาล อันธพาลข่มเหงเขา วางแผนร้ายทุกแนวทาง รอดพ้นจากโรงศาลยาก มีชื่อเสียงเหม็นไปตลอดกาลเสียอนาคตเสียความก้าวหน้า

จงรู้เสียบัดนี้ มีอะไรจะเปรียบปานหลักคุณธรรมได้ ดำเนินการให้มีความเสมอภาพ ตลอดชีวิตก็จะเสพสุขไม่จำกัด อารมณ์ก็ไม่ต้องไปแก่งแย่ง มีความอดทนไม่ต้องคาดเดา การคาดเดาสงสัยล้วนร้ายกาจ ไม่อดทนต่อความอารมณ์โกรธ ขืนดื้อรั้นดึงดัน ก็จะทำให้บ้านแยกแตกสลาย หรือตายจากกันไป ท่านจิวนึงมีแผนแยบยลทำให้ใต้หล้าสงบเพียงชั่วอารมณ์เดียวอนิจจังเป็นเถ้าธุลี น้ำลายบนใบหน้าปล่อยให้แห้งมีวาสนาในโลกนี้ทุกสิ่งต้องอดทน ยอมเสียหน่อยใจสบาย เงินทองไม่แย่งชิง สงบสุขปรกติสบายเอย!

สมถะแบบแผนบ้าน                   หาญซื่อสัตย์ไม่เหมือนใคร

เรื่องต้องได้เปรียบไปทำไม          จะเอาถึงพริกขิงเทียว

นอบน้อมตนต่อผู้อื่น                   มัธยัสถ์ตนใจเด็ดเดี่ยว

คล้อยตามธรรมอย่างเดียว            บุญวาสนาฟ้าประทาน

0
178
พระศรีอริยเมตไตรย Arimeiteiya Bhura

พระศรีอริยเมตไตรย Arimeiteiya Bhura

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ผู้นำที่แท้จริง

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago

กุศลของการโปรดสัตว์

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 5

อภิญญาร้องเพลงโปรดผู้คน ไม่ยึดติดล้มกระดานสู่นิพพาน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago