mindcyber 1 year ago

พระเจ้าคุ้มครอง

เตียหยูจง

ท่านผู้อ่านส่วนใหญ่ก็รู้จักจุดธูปไหว้พระแล้วภาวนาขอพร สิ่งที่แต่ละคนต้องขอคืออะไร “ทรัพย์”  “บุตร”   “อายุ”  สามอย่างนั่นคือ ชื่อเสียง ผลประโยชน์ ภรรยาดี บุตรเชื่อฟัง สุขภาพแข็งแรง พูดสรุปก็คือ “บุญวาสนาชีวะ” หรือ ฮกลกซิ่ว นั่นเอง เพราะนี่เป็นปัญหาของประชาชนก็ทำไมพวกเราจะไม่สนสใจเล่า

แต่นอกเหนือจากฮกลกซิ่วแล้ว แต่ละท่านก็คงเคยคิดว่า “พระเจ้าจะคุ้มครองพวกเราได้อย่างไร” อะไรคือใจปรารถนา อิงสภาวะอะไรจึงประสบความสำเร็จสมบูรณ์

ท่านจื่อโล่วถามท่านขงจื่อถึงคำว่า “ตาย” ท่านขงจื่อตอบว่า “ยังไม่รู้เกิด จะรู้ตายได้อย่างไร” จื่อโล่วถามเรื่องผีเรื่องเจ้า ท่านขงจื่อตอบว่า “เรื่องของคนยังไม่สามารถ จะสามารถเรื่องผีเรื่องเจ้าอย่างไร” (คัดจากสรรนิพนธ์) ความหมายต้องการให้จื่อโล่วให้ปฏิบัติตนขณะยังมีชีวิตอยู่ให้อบรมบ่มเลี้ยงกายใจให้ดี ทำสุดความสามารถของตน อย่าละเลยหลักการไปแล้วไปติดตามปลายเหตุ อย่ามัวเสียเวลาไปกับการสืบเสาะเอาจากโลงหลุมฝังศพ นอกจากนี้ หากสามารถทำสุดมนุษยสัมพันธ์ให้ดีงามรู้จักเคารพผู้อาวุโส เกื้อหนุนผู้เยาว์ นั่นคือ เมื่อสามารถทำเรื่องของคนได้ก็สามารถทำเรื่องของผีของเจ้าได้ เพราะแต่ละคนล้วนสมบูรณ์ด้วยคามรู้อันดีงามกับความสามารถอันดีงาม ด้วยจิตอันดีงามนี้จึงเหมาะกับหลักธรรมฟ้า

เมื่อเข้าใจคำถามคำตอบของท่านจื่อโล่วและขงจื่อดีแล้ว ก็สามารถเข้าใจเรื่องของเจ้าว่า ในสภาวะอย่างไรจึงสามารถส่งเสริมปณิธานของพวกเราได้ สรรพสัตว์ในโลกนี้มีจำนวนเหลือคณานับ พระเจ้าย่อมทำเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตนจึงจะสามารถยิ่งใหญ่อยู่ได้นาน ฟ้าใส แผ่นดินสวย พระเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงสามารถทำให้ทั้งสี่สมุทรมีมาตรฐานเดียวกัน “บ้านที่สั่งสมความดีย่อมมีงานมงคลมาก บ้านที่ทำบาปย่อมมีเคราะห์ภัยมาก”  “อย่าได้พูดว่าทำดีไม่มีตอบสนอง ต้องรอจนกว่าความดีเต็มเสียก่อน อย่าได้พูดว่าทำชั่วไม่มีตอบสนอง ต้องรอจนกว่าความชั่วเต็มเสียก่อน” ตั้งแต่เบิกฟ้าเปิดแผ่นดินมาถึงปัจจุบัน ผ่านการหมุนเวียนนับไม่ถ้วน ความดีความชั่วของเหล่าเวไนย์สัตว์ที่ตอบสนองก็เหลือคณานับเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อน ๆ ทั้งหลายที่เริ่มบังเกิดใจจะแก้ไขความผิด เมื่อพบกับอุปสรรคของชีวิตก็ให้ทำใจดีงาม ใจธรรมอย่าท้อถอย การพบกับอุปสรรคก็เหมือนกับการเจ็บไข้ได้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลทานยาฉีดยาควรต้องอดทนบ่มเลี้ยง ใจให้สำนึกผิด ใจดีงามและใจธรรมยิ่งต้องแน่วแน่ถึงสุดแล้วความสงบสุขก็มาถึง ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบคนที่ดื่มสุราจนเป็นโรคตับต้องเข้าโรงพยาบาล หากภายหลังรักษาหายออกจากโรงพยาบาลแล้วยังงดสุราไม่ได้ ก็อาจต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้ง แล้วยิ่งต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น สภาพก็ยิ่งเลวร้ายลง ถ้าหากยังไม่สามารถงดดื่มสุราได้ แล้วไหว้พระให้เจ้าคุ้มครองสุขภาพแข็งแรง อ้อนวอนว่าอย่าได้ต้องเข้าอยู่โรงพยาบาลอีกเลย ท่านผู้อ่านคิดอยากจะรู้ผลสรุปหรือไม่

อันที่จริงแล้ว แต่ละคนล้วนรู้และมีความสามารถอันดีงาม หากสามารถทำสุดความสามารถของตนเอง รักษาตัวอย่างสงบสุขแล้ว ก็จะรู้สึกได้รับการตอบสนองนั้น ย่อมถึงซึ่งความรู้สึกสัมผัสได้ หวังว่าท่านผู้มีบุญสัมพันธ์ได้อ่านเรื่องนี้แล้ว จะสามารถแก้ไขเปลี่นแปลงให้ดีขึ้นได้ หรือได้รับความคุ้มครองจากพระเจ้าสบายใจสมปรารถนาแล้ว ฮกลกซิ่วก็สมบูรณ์พร้อม

0
414

พญาวานรผู้เสียสละ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ครั้งที่ 32 ตอน ท่องแดนพร่าหัวใจนรกน้อย

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

บันทึกนรกคนเป็น ตอนที่ 6

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
video

อาจารย์รอคอยที่ผิงซัน

admin
mindcyber
1 year ago

ครั้งที่ 14 ท่องสระน้ำแข็งนรกน้อย

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago