mindcyber 2 months ago

หมอดู

ชิงหยางจื่อ

ท่านหาหมอดูหรือเปล่า ท่านให้หมอดูตรวจชะตาทำไม แม่นจริงหรือผู้เขียนก็เป็นหมอดูควงตรวจดวงชะตาให้ผู้อื่น ดูฮวงจุ้ย เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ผมเองเคยบอกถามตนเองว่า ฉันเองชี้ชะตาคนอื่นได้ แล้วทำไมแต่ละครั้งมีทุกข์เจ็บปวด ทำไมจึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กลับว้าวุ่น ธุรกิจของตนเองไม่ราบรื่น เปลียนชื่อแล้ว เปลี่ยนชื่ออีก ก็ไม่เห็นได้ผล จำได้ว่าเมื่อ ปี 1990 เกิดปัญหาด้านจิตใจมาก เจ็บปวดไม่น้อย ความเจ็บปวดทำให้ลืมไปว่าตนเองก็เป็นหมอดู จึงเที่ยวหาหมอดูไปทั่ว ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ในที่สุดก็ต้องอาศัยรัตนตรัยและพุทธธรรมกับพระอาจารย์ช่วยคุ้มครองกับความตั้งใจสำนึกบาป จึงสงบลงได้ ตอนนั้นจึงรู้ว่าควรปฏิบัติธรรมตัวเองทำแต่ปากเท่านั้น ทุกครั้งพอแรงกรรมกระทบ ผจญกับสภาวะรอบข้างก็สูญเสียสมาธิ พิเศษทั้งห้ารุมเร้า จะเห็นได้ว่าตอนที่ตัวผมช่วยเหลือผู้อื่นดูดวงชะตา ตัวของเราเองเหมือนโพธิสัตว์ดินที่ข้ามแม่น้ำ ตัวของตัวเองก็ยังช่วยไมได้

ผู้เขียนจึงรู้สึกลึกๆ ว่า คนที่บำเพ็ญจริง จะไม่ดูดวงชะตาให้กับผู้อื่น หรือาจดูให้ พอดูให้นานๆไป ย่อมเกิดความยิ่งยะโส ลืมไปว่าเวไนย์สัตว์มีความเสมอภาคกัน หากเขาไม่เชื่อที่เราพยากรณ์ ใจเราก็จะโกรธโลดแล่น ลืมจิตโพธิไป หากเป็นเช่นนี้ ไม่รู้ตัว หวนส่องตนเองแล้วนานๆไป เราก็พลอยหลงออกจากทางธรรมที่ถูกต้องได้


ตัดหูช่วยไก่ป่า

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ปรัชญาปารมิตาหทัยสูตร กับข้าพเจ้า

“ .....อื๊อเอ็ก”

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

คุณธรรมไม่ห่างใจ

เทพเจ้าเมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

บ่มคุณธรรมสงบปาก

อริยะเมิ่งจื่อ

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
เต้าหู้ไส้เห็ดหอม

เต้าหู้ไส้เห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago