mindcyber 1 year ago

หมอดู

ชิงหยางจื่อ

ท่านหาหมอดูหรือเปล่า ท่านให้หมอดูตรวจชะตาทำไม แม่นจริงหรือผู้เขียนก็เป็นหมอดูควงตรวจดวงชะตาให้ผู้อื่น ดูฮวงจุ้ย เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ผมเองเคยบอกถามตนเองว่า ฉันเองชี้ชะตาคนอื่นได้ แล้วทำไมแต่ละครั้งมีทุกข์เจ็บปวด ทำไมจึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กลับว้าวุ่น ธุรกิจของตนเองไม่ราบรื่น เปลียนชื่อแล้ว เปลี่ยนชื่ออีก ก็ไม่เห็นได้ผล จำได้ว่าเมื่อ ปี 1990 เกิดปัญหาด้านจิตใจมาก เจ็บปวดไม่น้อย ความเจ็บปวดทำให้ลืมไปว่าตนเองก็เป็นหมอดู จึงเที่ยวหาหมอดูไปทั่ว ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ในที่สุดก็ต้องอาศัยรัตนตรัยและพุทธธรรมกับพระอาจารย์ช่วยคุ้มครองกับความตั้งใจสำนึกบาป จึงสงบลงได้ ตอนนั้นจึงรู้ว่าควรปฏิบัติธรรมตัวเองทำแต่ปากเท่านั้น ทุกครั้งพอแรงกรรมกระทบ ผจญกับสภาวะรอบข้างก็สูญเสียสมาธิ พิเศษทั้งห้ารุมเร้า จะเห็นได้ว่าตอนที่ตัวผมช่วยเหลือผู้อื่นดูดวงชะตา ตัวของเราเองเหมือนโพธิสัตว์ดินที่ข้ามแม่น้ำ ตัวของตัวเองก็ยังช่วยไมได้

ผู้เขียนจึงรู้สึกลึกๆ ว่า คนที่บำเพ็ญจริง จะไม่ดูดวงชะตาให้กับผู้อื่น หรือาจดูให้ พอดูให้นานๆไป ย่อมเกิดความยิ่งยะโส ลืมไปว่าเวไนย์สัตว์มีความเสมอภาคกัน หากเขาไม่เชื่อที่เราพยากรณ์ ใจเราก็จะโกรธโลดแล่น ลืมจิตโพธิไป หากเป็นเช่นนี้ ไม่รู้ตัว หวนส่องตนเองแล้วนานๆไป เราก็พลอยหลงออกจากทางธรรมที่ถูกต้องได้


0
470
video

ซาลาเปาเม่นลาวาเจ

admin
mindcyber
1 year ago

ครั้งที่ 62 ตอน ไปพบปะพระอรหันต์กษิติครรภ์และเที่ยวงานฉลองสมโภช

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

ครั้งที่ 15 พบเจ้ายมบาลขุมที่ 3 (ซ่งตี่อ๊วง)

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

ช่วยเต่าได้เป็นมหาอุปราช

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

ประจักษ์ แจ้งองค์จิตสะอาด

พระเจ้าอ๊วงเทียน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago