mindcyber 2 months ago

อริโยวาท

อู๋โม้งอู่ ซือจุน

ภูเขาอู๋ซันงามฉายทักษิณ             ฝันว่าลอยถึงริมฝั่งเจ้าพระยา

กมลข้าว่างเปล่าแสนเริงร่า           ประทับญาณเจรจารพร่ำโลกีย์

ฟ้าไม่มีแค้น      ดินไม่กล่าวโทษ             โลกีย์เวรกรรม   บาปจากใจคน

ฟ้าดินแจ่มแจ้ง   จันทร์ตะวันกระจ่าง บรรยากาศเกรียงไกร ส่วนรวมไร้อัตตา

สรรค์สร้างสรรพสิ่ง ใครกล้าแย่งงานฟ้า   มอบญาณให้มนุษย์         แก้ไขสร้างธรรมชาติ

พัฒนาแต่บุพกาล    ใจซื่อเรียบง่าย แสวงความทันสมัย เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน

เทคโนโลยีก้าวหน้า    อวกาศชมจันทร์   ค้นหาทองใต้ดิน  คล้ายนครสวยงาม

เทียบสวรรค์ได้ฤา   ไม่พ้นอุบัติการณ์   มีธรรมสูงหนึ่งฟุต   มีมารสูงหนึ่งศอก

ความอยากเร้าใจ   ใจคนไม่โบราณ  จิตร้ายฟื้นคืนชีพ  ลืมสิ้นเรื่องธรรม

เหยียยบย่ำคุณธรรม  เลือกทุกวิธีการ แย่งชิงผลประโยชน์ โลภโกรธพิษร้าย

สมัยก่อนไม่เคยมี    นี่แหละเวรกรรม   ยิ่งผูกยิ่งแน่น หนี้มากคืนยาก

ใช้อำนาจมาตรใหญ่  ศาสน์ข้าตั้งขึ้น  ด้วยบารมีฟ้าดิน โอบแสงตะวันจันทรา

บำเพ็ญธรรมส่วนรวม    ตักเตือนสอนคน  ให้ตื้นจากหลงใหล  มีบุญไปสู่บุญ

มีบาปให้ละบาป  สร้างบุญชดใช้กรรม  สร้างเหตุปัจจัยดี  ผลกุศลได้รับ

ประโยชน์ในวันหน้า  ว่างว่างหมดที่จิต เห็นได้ที่ใจสว่าง    เพื่อเขาเพื่อเรา

ทั้งสองฝ่ายได้รับ ตั้งใจอยู่ที่กลุ่มชน เพื่อกุศลสุขสุด ช่วยกันพยายาม

เจริญพร แต่ละคนรู้สึกอย่างไร

อนัตตาอนิจจัง

พุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
video

พระกษิติครรภ์มูลปณิธานสูตร อานิสงส์ของการได้เห็นและได้ยิน Th...

admin
mindcyber
9 months ago

การฉุดช่วยบรรพชน

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ดวงชะตา

นพภางค์เจ้า (เจ้าแห่งเตาไฟ)

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
เห็ดหูหนูผัดขิง

เห็ดหูหนูผัดขิง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago