พุทโธวาทพระจี้กง
mindcyber 9 months ago

พุทโธวาทพระจี้กง

พุทโธวาทพระจี้กง

     ผู้ที่มาไม่น้อยเป็นศิษย์อาตมา การเฝ้าทรงมีความมุ่งหมายบนถาดทรายปรากฏอักษรที่เป็นหลักธรรมแท้ การถามปัญหาธรรมไม่แปลกฟ้ากับคนรวมกันเป็นหนึ่ง เมื่อล้อทั้งสองสัมผัสพื้นก็ตั้งอยู่ได้ไม่ล้ม ที่แท้คือแรงสมดุลย์ การประทับทรงเขียนอักษรก็มีหลักการเช่นนี้

                เมื่อใจศรัทธาก็จะศักดิ์ลทธิ์ เทพพุทธก็ลงมาทรงพู่กัน มนุษย์มีศักยภาพแล้วเจ้ายิ่งมีศักยภาพกว่า เหนือคนมีคน เหนือฟ้ามีฟ้า อย่าได้ดูแคลนผู้อื่น และก็ไม่ควรดูแคลนตนเอง เขามีความสามารถ เราก็มีความสามารถ เรามีความสามารถเขาก็สามารถ ดังนั้น จึงมีภูมิปัญูญาแต่ต้องไม่เกิดหยิ่งทะนง ในใจต้องมีมิตรภาพ ควรรู้ว่าความหยิ่งทะนงจะไม่มีคนสนใจ จุดนี้เป็นปรัชญาชีวิต เข้าใจได้ ทำการงานต้องร่วมรักสามัคคี มีความวุ่นวายน้อยก็สามารถสำเร็จใหญ่ได้

0
306

ธรรมชาติ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เกี้ยวกรอบ

เกี้ยวกรอบ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
แกงเขียวหวาน

แกงเขียวหวาน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ครั้งที่ 9 เที่ยวเมืองผีตายโหง ครั้งที่ 2

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

ติดหนี้ไม่จ่าย ลูกเกิดมาทวงหนี้

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago