การก่อร่างสร้างตัวต้องมีใจยุติธรรม

      การก่อร่างสร้างตัวต้องมีใจยุติธรรม

           เสือทิ้งลาย คนไว้ชื่อ ชวนสรรเสิรญ

           อย่าคิตคดโกง หลอกลวง

           จงเอาใจเขา มาใส้ใจเรา

           ดำเนินกิจการด้วยความชื่อตรง จึงจะถาวร

           สร้างบุญ กุศลนำ พาให้สุขใจ

           ทรัพย์สินที่ได้มาโดยกลอุบายลวงล่อ

           เมื่อมาทางใด ก็ย่อมจะไปทางนั้นอยู่ดี

           ที่ดินไร่นา ขวนขวายหามา

           ก็เพื่อตกทอดแก่ลูกหลาน

           จดจำไว้ให้ดีว่า ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม

           จะคงอยู่ได้ไม่นาน

           หากสิ่งใดได้มาอย่างไม่บริสุทธิ์แล้ว

           ไม่ช้าผลกรรมก็จะตามสนอง. 

0
183

กตัญญู

พระศรีอารยเมตตรัยพุทธเจ้า

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ก็เท่านั้น

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
วุ้นเส้นผัดเต้าหู้ยี้

วุ้นเส้นผัดเต้าหู้ยี้

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เวลามีค่า

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ท้ายบท โดย พระอรหันต์จี้กง

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago