ช่วยปลาต่ออายุ

     ซี ซือ เป็นอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนศิลปะวิทยาแก่บุตรหลานของคนทั่วไป  วันหนึ่งมีคนตกปลาเดินผ่านมากำลังจะนำปลาไปขายที่ตลาด ท่านมองเห็นปลาตัวใหญ่ที่เขาจับได้ ดิ้นรนไปมาอยู่ตลอดเวลา ท่านจึงขอซื้อปลานั้นแล้วนำไปปล่อย   ในคืนวันนั้นเองท่านอาจารย์ก็ได้ฝันเห็น จ้าวสมุทรมาเชื้อเชิญท่านลงไปเที่ยวใต้บาดาล แล้วพูดกับท่านว่า “แท้ที่จริงอายุขัยของท่านหมดสิ้นแล้ว และจะต้องตายในวันนี้ แต่เพราะท่านได้ช่วยเหลือลูกของเราไว้เราจึงต่ออายุให้ท่านอยู่ต่อไปอีก 12 ปี” ตอนที่ท่านอาจารย์นี้ปล่อยปลาสีทองท่านอายุได้ 48 ปีหลังจากนั้นท่านมีชีวิตอยู่ต่อมามีบุตรหลานมากมายจนกระทั่งอายุครบ 60 ปี ท่านก็ได้สิ้นใจไปอย่างสงบโดยไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่ประการใด

0
301

เหตุที่โชคดีมีสุข

เจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้ความสามา...

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

ไร้ตำแหน่งลุสัจธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

อริยพจน์ตั๊กม้อ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

หาความจริงในวิเวก

ธรรมาจารย์เซ็นฮุ้งกก

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

สัมพันธ์

พระกุมารแห่งสระทิพย์อู๋จี้

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago