Loading...
Loading...
Loading...
1 month ago 97

เกิดมาเป็นคน ไม่ควรหุนหันพลันแล่น

admin
mindcyber
0
1 month ago 91

การก่อร่างสร้างตัวต้องมีใจยุติธรรม

admin
mindcyber
0
1 month ago 89

เกิดเป็นคนแล้ว ควรขยันหมั่นเพียรในการงาน

admin
mindcyber
0
1 month ago 84

ได้ครองคู่อยู่เป็นผัวเมียกันแล้ว ควรถนอมน้ำใจกัน

admin
mindcyber
0
1 month ago 81

ในโลกนี้มีหญิงใจทราม ไม่เคารพพ่อผัวแม่ผัวและสามี

admin
mindcyber
0
1 month ago 86

บุตรและสะใภ้ต้องรู้จักเคารพนอบน้อมบิดามารดา

admin
mindcyber
0
1 month ago 85

คืนวันผันผ่าน...หวังแต่ให้ลูกเติบใหญ่

admin
mindcyber
0
1 month ago 83

เกิดเป็นลูกคน ต้องมีความกตัญญูอยู่ประจำใจ

admin
mindcyber
0
1 month ago 98
0

ค่าตัว

admin
mindcyber
1 month ago 97
0

พลิก

admin
mindcyber
1 month ago 66
0

ง่าย

admin
mindcyber
1 month ago 83
0

น่าคิด

admin
mindcyber
1 month ago 64
0

เน่า

admin
mindcyber
1 month ago 63
0

แหว่ง

admin
mindcyber
1 month ago 80
0

เป็นไรไป

admin
mindcyber
1 month ago 79
0

ต้นไม้

admin
mindcyber
1 month ago 66
0

แพ้ - ชนะ

admin
mindcyber
1 month ago 71
0

โง่ - ฉลาด

admin
mindcyber
1 month ago 58
0

หน้า - หลัง

admin
mindcyber
1 month ago 73
0

คับแค้น

admin
mindcyber
1 month ago 68
0

ผู้นำ

admin
mindcyber
1 month ago 63
0

ตามจริต

admin
mindcyber
1 month ago 64
0

ก็เท่านั้น

admin
mindcyber
1 month ago 60
0

จ่ายหนี้

admin
mindcyber
1 month ago 64
0

เหลวไหล

admin
mindcyber
1 month ago 58
0

พี่ - น้อง

admin
mindcyber
1 month ago 66
0

น่าเสียดาย

admin
mindcyber
1 month ago 67
0

ผู้กล้าหาญ

admin
mindcyber