mindcyber 3 months ago

ท้ายบท โดย พระอรหันต์จี้กง

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

     ทอดพระเนตรสู่เบื้องลางเห็นเวไนยสัตว์มากมาย แตกต่างที่หลงและเข้าใจคือนรกหรือสวรรค์

        ใจคนไม่คร่ำครึ ติดตาข่ายไม่เคลื่อนไหวเป็นเนืองนิจ อันเป็นเหตุปัจจัยทำให้สังคมมีคุณธรรมเสื่อมลงทุกวัน หากคนๆหนึ่งประพฤติไม่ถูกทำนองคลองธรรมไร้คุณธรรม ก็จะมีอะไรต่างไปจากสัตว์เดรัจฉานเล่า ควรรู้ว่า คุณธรรมและสัทธรรมเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยหล่อเลี้ยงและส่งเสริมให้จิตใจรุ่งโรจน์เป็นมงคล นับเป็นตำรับยาที่ช่วยรักษาคนที่ไร้โรคร้องครวญครางดีที่สุด น่าเสียดายชาวโลกยอมรับนับถือกลับเหินห่าง ปล่อยปละละเลยจนเจ็บป่วยยิ่งนานยิ่งหนัก จนในที่สุดก็สูญเสียโอกาสรักษาไป น่าสมเพชยิ่งนัก

        ในกาลสมัยแห่งยุคปลายธรรมนี้ สถานธรรมเกิดขึ้นมากมายที่ได้รับโองการเบื้องบนให้แต่งหนังสือกล่อมเกลาชาวโลกกลับคืนสู่ฝั่ง(นิพพาน) ซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วๆไป

        เป็นเพราะเบื้องบนเมตตา เพื่อเป็นการโปรดเหล่าเวไนยสัตว์จึงได้แพร่งพรายสิ่งที่ไม่เปิดเผยได้ง่ายมาก่อน ให้มนุษย์ได้มีโอกาสได้รู้เข้าใจ โดยมือทรงแห่งโรงเจศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับโองการเบื้องบนนำวิญญาณไปท่องแต่งหนังสืออย่างละเอียด เพื่อสนองบุญตาของชาวโลก

        การที่หนังสือ “บันทึกปรากฏการณ์นรกคนเป็น”   ได้ออกสู่ชาวโลก ก็เป็นเพราะเบื้องบนมีคุณธรรมที่ให้สรรพสิ่งกำเนิดขึ้นเวไนยสัตว์เบื้องล่างจึงมีโอกาสได้รู้ได้ฟังรัตนคัมภีร์เล่มนี้ แต่ก็ขอให้เมื่อหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกเผยแผ่แล้ว จะสามารถนำความสุขมาสู่เวไนยสัตว์เบื้องล่างได้ และยิ่งหวังเป็นอย่างมากว่า เหล่าแพะจำนวนมากที่หลงทางนี้จะได้กลับ (ได้รับการโปรด)อันเป็นความปรารถนาของอาตมา อีกทั้งจะได้ไม่เสียแรงลำบากในการพาเฟยหลวนเข้าไปใน  “นรกคนเป็น”   เพื่อแต่งหนังสือ

        วันนี้เป็นวันที่หนังสือ “บันทึกปรากฎการณ์นรกคนเป็น” ได้สำเร็จลง อาตมาก็นำเอาหน้านี้เป็นคำท้ายบท+

 

 

    พระเต้าจี้ แห่งหนานผิง

     ให้ไว้ ณ โรงเจจ๋วงเซินถัง เมืองไถจง ขึ้นตรงต่อ สวรรค์ทักษิณ


0
255

ลูกทวงหนี้

เหน่งเม้ง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
สลัดผักสด

สลัดผักสด

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

คูหาแห่งบุญ

(จาก “พรพิมพ์ใจ” รวบรวมโดย อนามิส)

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

มารู้จักโลภ โกรธ หลง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ลูกกตัญญูกับหมอ"บุญเทียม"

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago