mindcyber 1 month ago
admin #hell

ปัจฉิมลิขิตพระอรหันต์จี้กง

ปัจฉิมลิขิตพระอรหันต์จี้กงเสด็จลงตรัสว่า :

วิญญาณฝึกพูด ปัจจุบันนี้สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์จดบันทึกได้อย่างเล็กน้อย หากจะได้ผลสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่ต้องอาศัย สมาธิจิต แล้วยังต้องมีปัญญาด้วย

ร่างกายมนุษย์มี จิต พลังงาน สมาธิ 3 สิ่งนี้เป็นต้นกำเนิด มีโครงกระดูกเป็นรูปร่าง และเมื่อใดก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ แล้วละก็ กิ่งกานโครงสร้างก็แตกสลาย คนก็กลับบ้านเก่า ตึกก็จะรกร้างยากที่จะคงทน วิญญาณที่ดับแล้ว กลับไปเกิดใหม่ เปลี่ยนหัวเปลี่ยนหน้าตา เป็นรูปโฉมใหม่จากอดึตจนถึงปัจจุบัน ศาสนาที่สามารถบรรลุได้ หรือผู้ที่มีพลังจิตสูง ก็จะสามารถหยั่งรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ได้ ซึ่งเป็นการยืนยันคำพูดของอาตมาได้ หนังสือ “เที่ยวเมืองนรก” นี้เป็นเพราะความกรุณาของสวรรค์ ที่เห็นสรรพสัตว์ต้องติดอยู่ในบ่วงกรรม ติดยึดมั่นไปในโลภ โกรธ หลง เจ้ามารร้ายทั้ง 3 ตัวนี้ ทำให้มนุษย์สร้างแต่อกุศลกรรมไว้มาก ทำให้ศีลธรรมเสื่อมทรามลง เกิดปัญหาสังคมไม่หยุดหย่อน เพื่อที่จะให้มนุษย์มีศีลธรรม ประพฤติถูกต้องทำนองคลองธรรม มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข จึงได้แพร่งพรายความลี้ลับของยมโลกเพื่อเป็นการเตือนสติชาวโลกให้ยึดมั่นในศีลธรรมมีเมตตากรุณา ให้เห็นแจ้งในสัจธรรม

คิดว่าต้องมีผู้ที่มีจิตสำนึก เมื่อได้อ่านพบหนังสือเล่มนี้จบลงแล้ว ก็จะละทิ้ง “มีดบาป”(ละกิเลส) อาตมาก็ขออวยพรให้เขาเหล่านั้นบรรลุ มรรคผล นิพพาน เทอญ

สองปีที่ผ่านมา จิตได้สัมผัสสิ่งต่างๆ มามากมาย อยากจะขอเชิญคำพูดของท่าน “ไท้เสียง”มาอ่านให้ฟัง

เคราะห์ก็ดี สุขก็ดี ไม่มีให้

คนนั้นไซร้ ก่อมันขึ้น ด้วยลำพอง

บุญและบาป ใครสร้างไว้ ตอบสนอง

เข้าทำนอง เมื่อแสงส่อง เงาตามตัว

 

   เป็นการปิดท้ายรายการ

     วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2521

0
224
เต้าหู้ย่างชาวใต้

เต้าหู้ย่างชาวใต้

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

โอวาทพระศรีอริยเมตตรัย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (อ่านว่า /พฺระ-กะ-สิ-ติ-คัน-โพ-ทิ-สัด/, สันสกฤต: क्षितिगर्भ; Kṣitigarbha; กฺษิติครฺภ)

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (อ่านว่า /พฺระ-กะ-สิ-ติ-คัน-โพ-ทิ-สัด/, สันสกฤต...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ครั้งที่ 19 ตอนท่องตำหนักวิญญาณสัตว์สี่ชีวิตคืนชีพ

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

บารมีธรรม

โอวาทหลื่อโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago