Loading...
Loading...
Loading...
9 months ago 364

พระศรีอริยเมตไตรย หรือพระเมตไตรย

พระศรีอริยเมตไตรย หรือพระเมตไตรย (บาลี: Metteyya, เมตฺเตยฺย; สันสกฤต: मैत्रेय, ไมเตฺรย) หร...

admin
mindcyber
0
9 months ago 379
0

เหตุที่ภรรยาขี้บ่น

คำนำของเจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้ค...

admin
mindcyber
9 months ago 309
0

กรรมของขอทานตาบอด

คำนำของเจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้...

admin
mindcyber
9 months ago 261
0

โกงตาชั่ง

admin
mindcyber
video
9 months ago 412

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง ยามอัสดง(ดั่งชีวาใกล้ลาลับ) ทำนอง หวงฮุน

admin
mindcyber
0
9 months ago 295
0

ยาสมานจิตของพระอาจารย์ไร้ขอบเขต (อู๋จี้)

admin
mindcyber
9 months ago 377
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 2

กระท่อมสองพยางค์ลุพุทธจิต จุดญาณหนึ่งรั้งปริศนาธรรม

admin
mindcyber
9 months ago 210
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 1

admin
mindcyber
9 months ago 349

ชีวประวัติพระอรหันต์จี้กง

admin
mindcyber
0
9 months ago 307

พระอาจารย์กำชับกำชา

admin
mindcyber
0
9 months ago 338

พระโอวาทองค์มหาพฤฒาชันษาแห่งทักษิณาลัย

admin
mindcyber
0
9 months ago 356
0

การที่จะขึ้นเรือธรรมได้นั้น จะต้องรู้จักตัวเองเสียก่อน

admin
mindcyber
9 months ago 335

โลภ โกรธ หลง เหมือนอะไร

admin
mindcyber
0
9 months ago 261
0

รัก โลภ โกรธ หลง คืออะไร

admin
mindcyber
9 months ago 372
0

ใช้ปัญญาหยุดแสวงหา

admin
mindcyber
9 months ago 270

ปัญญาต้องศึกษาฝึกฝนเรียนรู้

admin
mindcyber
0
9 months ago 321
0

ทำบุญอย่ายึดติด

admin
mindcyber
9 months ago 486
0

ลดล้างกรรมด้วยความดี

คนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง สิ่งที่จะช่วยเราลดล้างกรรมได้ลบล้างความชั่วร้ายที่จะมาสู่ใจได้...

admin
mindcyber
9 months ago 515
0

สัตว์มีวิญญาณเช่นคน

admin
mindcyber
9 months ago 493
0

กินเนื้อสัตว์เป็นเวรกรรม

admin
mindcyber
9 months ago 385

เคราะห์ภัยจากกรรม

admin
mindcyber
0
9 months ago 448
0

ความเคยชินคือบ่อเกิดแห่งกรรม

admin
mindcyber
9 months ago 502

บุญกรรมใช่เรื่องล้าสมัย

admin
mindcyber
0
9 months ago 345
0

ที่สุดแห่งทุกข์คือความสุข

admin
mindcyber
9 months ago 395
0

อย่าวิ่งหนีทุกข์

ความทุกข์เป็นเหมือนอะไรความทุกข์อยู่ในใจเรา ความทุกข์ กิเลสเหล่านั้นรู้จักเราดีมาก มีแต่เร...

admin
mindcyber
9 months ago 433
0

ดับ โลภ โกรธ หลง ด้วยกุศลมูล

admin
mindcyber
9 months ago 389
0

คาดไม่ถึง

admin
mindcyber
9 months ago 496
0

หันหน้าสู้กิเลส

admin
mindcyber
9 months ago 415
0

มารู้จักโลภ โกรธ หลง

admin
mindcyber
9 months ago 331
0

คมปัญญาตัดกิเลส

admin
mindcyber