mindcyber 9 months ago

ลดล้างกรรมด้วยความดี

คนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง สิ่งที่จะช่วยเราลดล้างกรรมได้ลบล้างความชั่วร้ายที่จะมาสู่ใจได้ คือ ความดี รู้จักเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันรู้จักให้ ให้แบบไม่หวังผล ให้ไปหนึ่งขอเป็นสิบแล้วจะเอาบุญที่ไหนไปชดใช้กรรม ศิษย์ให้ไปแต่ไม่ได้เรียกว่าให้ให้ไปแต่เรากลับไปขอเขาอีกทำบุญให้ขอทานหนึ่งบาท แต่กลับขอให้ร่ำรวย ขอให้ร่มเย็น ขอให้ลูกหลานเป็นสุข กลายเป็นเราไม่ได้ให้ เราเป็นคนขอแล้วถูกไหม พระอาจารย์จี้กง สถานธรรฮุ่ยจื้อ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 30 มีนาคม 2546

0
479
video

ฝึกใจให้เป็นดินดี

admin
mindcyber
9 months ago

สุรานารี

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
หันเซียงจื่อ

หันเซียงจื่อ

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

กฎสวรรค์หมวดซื่อสัตย์

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

กฎสวรรค์หมวดใจ

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago