mindcyber 2 years ago

ชีวประวัติพระอรหันต์จี้กง

คำนำโดยพระอรหันต์จี้กง

อรหันต์จี้กง เสด็จลงประทับทรง กลอนนำเสด็จว่า

ทะเลสาบซีหู ประทับรอยนามศักดิ์สิทธิ์

แสร้งบ้าทำบอบิด บพิตรหวังลบรูปซ้อน

สัทธรรมกัลยาณมิตร กระตุ้นจิตประภัสสร

นอกตำราพลิกสอน หวังผู้รับประสพศรี

รอยยิ้มในสุรา มีวาจาแฝงคติ

ปุถุสงฆ์ไร้สติ ต่างโจษขานว่าทุศีล

ตีกระเจิงจารีต ทุบรูปลักษณ์มลายชีพ

ไร้ฝุ่นกิเลสลีบ ไฉนเลยกับสมณศักดิ์

พระเสด็จมาเยือน เอื้อนวจีแด่สำนัก

แต่งตำนานตำหนัก สำรับใหม่ให้คลี่คลาย

ทรงเพิ่มเติมจัดทำ แทรกหลักธรรมแล้วแย้มพลาย

ยกเป็นบทอธิบาย รวมทั้งหมดครบยี่สิบ

 

หนังสือ “ชีวประวัติพระอรหันต์จี้กง”ได้ลงพิมพ์ในนิตยสาร SENG TE MAGAZINE (SENG TE MAGAZINE เป็นนิตยสารทางธรรมะ ออกโดยสมาคมเซิ้งเต๋อ เมืองไถจง ไต้หวัน) เป็นตอนๆจนอวสาน บัดนี้สานุศิษย์ที่มีใจศรัทธาจะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อเผยแผ่ให้กว้างขวางขึ้นเพื่อโปรดผู้มีบุญสัมพันธ์ ทั้งได้พิมพ์เพิ่มเติมคำอธิบายท้ายบท เพื่อให้ผู้อ่านสามารถสัมผัสได้ลึกซึ้งถึงความหมายที่ซ่อนเร้น เพื่อเตือนเวไนยสัตว์ให้ตื่น ช่วยให้เข้าใจในข้อธรรมเพื่อปฏิบัติให้จริงจัง ดังนั้นอาตมาจึงลงประทับทรงที่สำนักเซิ้งเต๋อถัน ช่วยเขียนคำอธิบายท้ายบท เพื่อจะได้รู้ซึ้งถึงพฤติกรรมที่แสดงออกในสมัยนั้น


ดังนั้นนับจากเดือนนี้ไป อาตมาจะมาประทับทรงติดต่อกันเพื่ออธิบายสภาพจิตในตอนนั้น เปิดเผยปริศนาธรรมให้ชาวโลกได้เข้าใจ อาตมาขายสัจธรรมแห่งความโง่เขลา เพื่อให้บรรลุถึงหน้าตาดั้งเดิมแห่งตน ทำลายรูปลักษณ์ชนิดต่างๆกัน เพื่อค้นหาตนเองที่แท้จริงจนกว่าจะบรรลุเองสำเร็จเอง อาตมาได้ชื่อว่าเป็นพระอาจารย์ฝ่ายเซน ได้ถ่ายทอดวิถีจิตตามหลักแห่งเซน โดยไม่ถ่ายทอดแก่พวกนอกรีต ดังนั้นจึงมีพฤติกรรมด่าทอถึงพุทธะบ้างหลวงพ่อบ้าง มิใช่เพราะอาตมามีความขัดแย้งกับพุทธะหรือหลวงพ่อเหล่านั้น อันที่จริงทุกๆคนล้วนมีพุทธจิตของตนเอง แต่ละจิตก็สมบูรณ์ อย่าได้เที่ยวเสาะแสวงหาจากภายนอกเลย ไม่ว่าจะเป็นคนหรือพระพุทธเจ้าย่อมมีจิตที่เสมอกัน ดังนั้นการด่าทอพุทธะหรือหลวงพ่อก็เพื่อปลุกให้จิตของเวไนยสัตว์ตื่นขึ้น ดังคำที่กล่าวว่า ตีเพราะรัก ด่าเพราะห่วง ดังนั้นพุทธะหรือหลวงพ่อ ก็คงไม่กล่าวโทษหรอกแต่กลับจะปิติยินดีเป็นที่สุด สำหรับผู้ที่มีปัญญามากก็จะเข้าใจในความหมายแห่งเซน อย่าใช้ปัญญาปุถุชนมาเข้าใจ อาตมาปลื้มใจแม้โพธิสัตว์จะเมามาย แต่พุทธจิตตื่นเสมอ ที่ว่า”คุณธรรมไม่โดดเดี่ยว มีพวกพ้องเสมอ” โชคดีที่ใต้หล้ามี “ผู้สืบทอดจี้กง” หากไม่ติว่าอาตมาน่ารังเกียจละก็ หนังสือนี้ก็มีคุณค่าพอที่จะอ่าน ถึงไม่มีฝนทิพย์ บุปผาสวรรค์โปรยลงมา ก็ขอรับรองว่าเพียงเปิดพลิกดูก็ได้สาระ หน้าร้อนก็พบว่าตาลี่ขายแตง หน้าหนาวก็เจอะอาตมาขายเหล้า เหลือพอที่จะให้ลิ้มชิมรส ดุจคนดื่มน้ำ จะร้อนหรือเย็นรู้ได้ด้วยตนเอง!


สงฆ์เพี้ยนเต้าจี้ประทับทรง ณ สำนักเซิ้งเต๋อถัน

เมืองไถจง ไต้หวัน

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525

0
811

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่16

จิตเดิมจรัสแสงแปลงร่างเป็นนกกระเรียน เดรัจฉานห้าชนิดเพียรถือศีลฝึกธรรมะ

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago

นิทานเหตุต้นผลกรรม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

พระโอวาทอาจารย์ลี้ซิ้วอ๊วง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ไออุ่นจากอ้อมแขน

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ครั้งที 42 ตอน ท่องไท้ซัวอ๊วง ชมแดนเผาหัวนรกใหญ่

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago