mindcyber 3 months ago

กรรมของการกินเนื้อหมา

แต่ก่อนมี นาย ก. ได้ลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งซึ่งรักมันมาก สุนัขนั้นก็รู้ใจนายไม่ยอมห่าง คาดไม่ถึงว่าอีก 2 ปีต่อมา นาย ก. ได้ถูกสุนัขของเขากัดตาย

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงถูกสุนัขของเขากัดตาย ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. ชอบกินเนื้อสุนัข ได้ฆ่าสุนัขมากมายดังนั้นชาตินี้จึงได้รับกรรมสนองด้วยการถูกสุนัขกัดตาย เพื่อจะได้หมดกรรมแห่งการกินเนื้อสุนัข


(2) นาย ก. ได้เลี้ยงสุนัขของเขามา 2 ปีกว่า ทำไมสุนัขตัวนั้นจึงต้องรอถึง 2 ปี กว่าจึงกัดเจ้าของตาย ?

ตอบ เพราะสุนัขตัวนี้มาเพื่อแก้แค้น แม้นาย ก. จะมีบาปในการกินเนื้อสุนัข แต่ชาติก่อนเขาก็มีกุศลอยู่บ้าง ดังนั้นเมื่อเขายังไม่หมดอายุขัย จึงไม่อาจแก้แค้น ต้องรอจนถึงวันที่เขาหมดอายุขัยก่อน จึงจะแก้แค้นได้


ขอเตือนชาวโลก อย่าได้กินเนื้อสุนัขเป็นอันขาด สุนัขเฝ้าบ้านให้คน มันก็มีความดีความชอบ ไปกินเนื้อของมันได้อย่างไร


0
206
video

เพลงพระโอวาท แลกได้แค่น้ำตา

admin
mindcyber
3 months ago

ฌานสมาธิ

หลื่อโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

ข้อ 6. กุญแจดอกสำคัญของการมีความสุขก็คือ ต้องยอมรับชะตากรรมของตนเอง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

ยมบาลตำหนัก 8

โตวฉีอ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

ใช้ปัญญาเหนืออารมณ์

มนุษย์ถ้ารู้จักใช้ปัญญา รู้จักความหมายของปัญญา และรู้แจ้งถึงคำว่าปัญญาในจิตใจมนุษย์ก็จะสาม...

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago