สวดพระสูตรสลายบาปกรรม

เจ้าหลักเมือง ชิว

เหลียวเซิง ฝักใฝ่ทางกุศลโดยไปช่วยงานในสถานธรรม ภรรยาของเขามีกรรมจากอดีตชาติ จนป่วยเป็นโรคจิต

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) เพราะเหตุใดภรรยาของเหลียวเซิงจึงป่วยเป็นโรคจิต ? 

ตอบ เพราะชาติก่อนภรรยาของเหลียวเซิงเคยใช้ปัญญาความคิดวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่ชอบธรรม ดังนั้นชาตินี้จึงได้รับกรรมสนอง


(2) ในเมื่อเหลียวเซิงฝักใฝ่ทางกุศลช่วยงานในสถานธรรม ทำไมภรรยวของเขาจึงเป็นเช่นนี้ ? 

ตอบ เพราะชาติก่อนเหลียวเซิงเคยได้รับความช่วยเหลือจากภรรยาของเขา ต่อมาเมื่อทราบว่านางทำการทุจริต จึงตักเตือนนางให้กลับตัวใหม่ ทว่าถูกความหลงครอบงำ เหลียวเซิงกลับร่วมทำการทุจริตเสียเอง ดังนั้นชาตินี้จึงต้องได้รับกรรมสนอง


(3) ในเมื่อเหลียวเซิงมีจิตกุศลช่วยงานในสถานธรรม บำเพ็ญบุญบารมี จะสามารถสลายบาปกรรมของเขาในชาติก่อนได้หรือไม่ ? 

ตอบ หากก่อนแต่งงานเหลียวเซิงได้ไปบำเพ็ญบารมีในสถานธรรม ก็สามารถสลายบาปกรรมของเขาได้ แต่นี้เหลียวเซิงเพิ่งจะเข้าสถานธรรมหลังจากที่แต่งงานแล้ วตอนนี้มีทางเดียวที่จะสลายบาปกรรมของเขาทั้งสอง คือการสวดพระสูตร “อี้หวงผู่ตู้เซิ่งจิง” และ “ไท่ส้างอู๋จี้หุ่นหยวนเจินจิง” อย่างละหมื่นเที่ยว บาปกรรมชาติก่อนของคนทั้งสองก็จะสลายได้ 

0
760

โอวาทพระจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ครั้งที่ 52 ตอน ท่องแดนน้ำมันลวกกายนรกน้อย

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

ลูกหมู

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

อริโยวาทฮ้อเซียนโกว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เกิดมาทำไม

ร.ต. เจ้าประเวศ ณ เชียงใหม่

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago