สวดพระสูตรสลายบาปกรรม

เจ้าหลักเมือง ชิว

เหลียวเซิง ฝักใฝ่ทางกุศลโดยไปช่วยงานในสถานธรรม ภรรยาของเขามีกรรมจากอดีตชาติ จนป่วยเป็นโรคจิต

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) เพราะเหตุใดภรรยาของเหลียวเซิงจึงป่วยเป็นโรคจิต ? 

ตอบ เพราะชาติก่อนภรรยาของเหลียวเซิงเคยใช้ปัญญาความคิดวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่ชอบธรรม ดังนั้นชาตินี้จึงได้รับกรรมสนอง


(2) ในเมื่อเหลียวเซิงฝักใฝ่ทางกุศลช่วยงานในสถานธรรม ทำไมภรรยวของเขาจึงเป็นเช่นนี้ ? 

ตอบ เพราะชาติก่อนเหลียวเซิงเคยได้รับความช่วยเหลือจากภรรยาของเขา ต่อมาเมื่อทราบว่านางทำการทุจริต จึงตักเตือนนางให้กลับตัวใหม่ ทว่าถูกความหลงครอบงำ เหลียวเซิงกลับร่วมทำการทุจริตเสียเอง ดังนั้นชาตินี้จึงต้องได้รับกรรมสนอง


(3) ในเมื่อเหลียวเซิงมีจิตกุศลช่วยงานในสถานธรรม บำเพ็ญบุญบารมี จะสามารถสลายบาปกรรมของเขาในชาติก่อนได้หรือไม่ ? 

ตอบ หากก่อนแต่งงานเหลียวเซิงได้ไปบำเพ็ญบารมีในสถานธรรม ก็สามารถสลายบาปกรรมของเขาได้ แต่นี้เหลียวเซิงเพิ่งจะเข้าสถานธรรมหลังจากที่แต่งงานแล้ วตอนนี้มีทางเดียวที่จะสลายบาปกรรมของเขาทั้งสอง คือการสวดพระสูตร “อี้หวงผู่ตู้เซิ่งจิง” และ “ไท่ส้างอู๋จี้หุ่นหยวนเจินจิง” อย่างละหมื่นเที่ยว บาปกรรมชาติก่อนของคนทั้งสองก็จะสลายได้ 

0
602
video

กายาเป็นเช่นขอนไม้

admin
mindcyber
1 year ago
video

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง ผิงซันคนใจซื่อ ทำนอง : หรงอี้โซ่...

admin
mindcyber
1 year ago

ปล่อยสัตว์ได้ชีวิต

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
ขาเห็ดปรุงรส

ขาเห็ดปรุงรส

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กรรมของการพรากเนื้อคู่ผู้อื่น

เจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้ความสามา...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago