mindcyber 1 year ago

หลักปฏิบัติตนของผู้บำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1. ต้องเป็นพลเมืองดี เคารพกฏหมาย ซื่อสัตย์ภักดีต่อชาติบ้านเมือง

2. ต้องกตัญญูต่อบิดามารดา อย่าทำให้ท่านโกรธเป็นอันขาด

3. สามีภรรยาต้องซื่อสัตย์ต่อกัน มิตรสหายต้องมีสัจจะเชื่อถือได้

4. มีมารยาท อ่อนน้อมถ่อมตน ขันติอดทน ถ้ายิ่งได้อดกลั้นอดทน ในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถอดกลั้นอดทนได้ก็จักบรรลุธรรม

5. ห้ามแบ่งเขาแบ่งเรา ทุกศาสนาในโลก ล้วนมาจากต้นตระกูลเดียวกัน หลักธรรมและนิกายต่าง ๆ ของทุกศาสนาแตกต่างเพียงข้อปลีกย่อย หลักการใหญ่เหมือนกัน หากเข้าใจหลักธรรมข้อนี้ได้ โลกแห่งสันติภาพก็จักสดใสรุ่งเรือง

6. ห้ามคุยโวโอ้อวด หรือยกตนข่มท่าน ต้องเคารพนับถือผู้อาวุโสกว่า

0
618

เบียดออกมาเกิด

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
ได้ครองคู่อยู่เป็นผัวเมียกันแล้ว ควรถนอมน้ำใจกัน

ได้ครองคู่อยู่เป็นผัวเมียกันแล้ว ควรถนอมน้ำใจกัน

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

บุรุษไปรษณีย์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ฌานสมาธิ

หลื่อโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เต้าหู้ผัดผงกระหรี่

เต้าหู้ผัดผงกระหรี่

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago