mindcyber 9 months ago

ยอดสตรี

พระโพธิสัตว์กวนอิม

   ความมั่งมีศรีสุขไช่ถึงร้อยปี

ลาภยศนี้จอมปลอมดุจความฝัน

คนเจ้าเล่ห์ชั่วร้ายฟ้าลงทัณฑ์

ทำผิดบาปฉกรรจ์ตนบรรลัย

ทำคุณไสยให้คนหลงลืมจิตเดิม

ช่างเหิมเกริมตุ๋นประชาผิดวิสัย

อนิจจาหนุ่มและสาวแส่หาภัย

 อย่าอาลัยสิ่งมายาทางโลกีย์


คุณค่าของสตรีอยู่ที่ความบริสุทธิ์ไร้ราคี อยู่ข้างกายมารดาเสมอ เรียนรู้งานบ้านงานครัว ศึกษาหลักการของ “เชื่อฟัง 3” และ “คุณธรรมแม่บ้าน 4” จึงจะได้ชื่อว่า กุลสตรี ครั้นออกเรือนแล้ว พึงเชื่อฟังสามี จัดการดูแลครอบครัวให้เรียบร้อยแม้ยากจนก็ไม่เปลี่ยนอุดมการณ์ รักนวลสงวนตัวอยู่เสมอ เมื่อเกิดเรื่องที่ไม่เปลี่ยนอุดมการณ์ รักนวลสงวนตัวอยู่เสมอ เมื่อเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้น ต้องปกป้องความบริสุทธิ์ยิ่งกว่าชีวิตในอดีตยอดสตรีหันเหวินอิง ด้วยเกรงจะถูกพวกโจรย่ำยี จึงตัดสินใจตัดแขนของตัวเองทิ้ง และยอดสตรีอีกคนหนึ่ง ด้วยเกรงพวกโจรจะทำมิดี จึงตัดสินใจกระโดดลงโอ่งส้วม ทั้งสองยอดสตรีต่างมีชื่อลื่องลือจนบัดนี้ ดังั้น สตรีจึงต้องมีจิตใจที่ เข้มแข็งมั่นคง อย่าได้ทำให้ตนมีราคีเสื่อมเสียชื่อเสียง ก็จักมีสิทธิ์ได้จุติยังแดนสุขาวดี

0
194

โอวาทพระเจ้าตังงักมหาราช

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ยมบาลตำหนัก 6

ข่าเฉิงอ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
ตำขนุนอ่อน

ตำขนุนอ่อน

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

คีตธรรม

พระวิสุทธิจารย์เอียเอียะ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
video

อาจารย์รอคอยที่ผิงซัน

admin
mindcyber
8 months ago