mindcyber 1 year ago

คติธรรม

อริยเจ้าบ่ออิวเซียงเอี้ยวจิงหยิ้ง

สวนแตงใต้ลิ้นจี่มีข่าวสาร                        มีเรื่องราวสมใจใจเปรมปรีด์

เรื่องน่าเกลียดเซงแส้ทั่วธานี                     เรื่องบัดสีได้ยินเป็นประจำ

เรียนธรรมวิริยะใหม่ทุกวัน                      เรื่องชั่วๆ ทำมากใจหวาดกลัว

เตือนเจ้าเรื่องเลวทรามอย่าเกลือกกลั้ว        ค่ำมืดมัวตกดึกหลับสบาย

    เรื่องที่ทำตอนกลางวันคิดแล้วไม่ทุกข์โศก สำราญสดใสไม่ติดขัดใจปลอดโปร่งกว้างขวาง หากมีก็เหมือนไม่มี เมฆโล่งสบาย แลไปสุดลูกหูลูกตา ใจหากไม่คิดจุกจิก ใจคอก็กว้างขวางไม่มีอะไรปาน

    ท่องบนยอดเมฆแลลงมาดูเวไนย์สัตว์ จิตวิญญาณยังไม่สะอาดใสทำให้อาตมานี้หนักใจ ทั้งยังอยากปลูกเหตุความชั่วร้าย ก็ต้องมารับวิบากกรรมชักนำอีก สร้างเคราะห์กรรมขึ้นก็ด้วยเหตุเช่นนี้ แล้วเรียนธรรมจะก้าวหน้าได้อย่างไร มีร่างกายอันนี้ให้เข้าใจเหตุปัจจัย ต้องอดทนยอมลำบากจึงจะสำเร็จผล


0
435
มะพร้าวตุ๋น

มะพร้าวตุ๋น

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ฌานสมาธิ

หลื่อโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

รักษ์กุลสตรี

ราชินีง้อเซียนโกว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
หอยจ้อ

หอยจ้อ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago