mindcyber 9 months ago

กรรมของการหนีหนี้

นาย ก. อายุ 30 ปี ยังไม่ได้แต่งงาน เกิดดวงตกประสบเคราะห์กรรมต่าง ๆ ครั้งเมื่อแต่งงานก็ได้ภรรยาไม่ดี หอบเงินหนีตามชายอื่นไป ทำให้นาย ก. ต้องทุกข์ใจตลอดชีวิต


ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. ตอน อายุ 30 ปี จึงดวงตกประสบเคราะห์กรรมต่าง ๆ ?

ตอบ เพราะนาย ก. ตอนวัยรุ่นเคยมีความสัมพันธ์กับสาวน้อยผู้หนึ่งแล้วทอดทิ้ง จนก่อเป็นเบาปกรรม กรรมนี้จึงตามสนอง


(2) ทำไมภรรยาของนาย ก. จึงหอบเงินหนีตามชายอื่นไป ?

ตอบ เพราะนาย ก. ตอนอายุ 30 ปี เคยหนีหนี้คนอื่นพอถูกต่อว่าก็โต้เถียงข้าง ๆ คู ๆ อย่างไร้เหตุผลจนก่อเป็นบาปกรรม กรรมนี้จึงตามสนอง

0
447

วโรวาท

ไต้ฮงโจ้วซือ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
น้ำพริกมะขามอ่อนเจ

น้ำพริกมะขามอ่อนเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ผัดกระเพราเห็ดข้าวโพดอ่อน

ผัดกระเพราเห็ดข้าวโพดอ่อน

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

เจ้าแม่กวนอิมเกาะริวกิว

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
แกงฮังเล

แกงฮังเล

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago