mindcyber 2 months ago

กรรมของการหนีหนี้

นาย ก. อายุ 30 ปี ยังไม่ได้แต่งงาน เกิดดวงตกประสบเคราะห์กรรมต่าง ๆ ครั้งเมื่อแต่งงานก็ได้ภรรยาไม่ดี หอบเงินหนีตามชายอื่นไป ทำให้นาย ก. ต้องทุกข์ใจตลอดชีวิต


ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. ตอน อายุ 30 ปี จึงดวงตกประสบเคราะห์กรรมต่าง ๆ ?

ตอบ เพราะนาย ก. ตอนวัยรุ่นเคยมีความสัมพันธ์กับสาวน้อยผู้หนึ่งแล้วทอดทิ้ง จนก่อเป็นเบาปกรรม กรรมนี้จึงตามสนอง


(2) ทำไมภรรยาของนาย ก. จึงหอบเงินหนีตามชายอื่นไป ?

ตอบ เพราะนาย ก. ตอนอายุ 30 ปี เคยหนีหนี้คนอื่นพอถูกต่อว่าก็โต้เถียงข้าง ๆ คู ๆ อย่างไร้เหตุผลจนก่อเป็นบาปกรรม กรรมนี้จึงตามสนอง

หันหน้าสู้กิเลส

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
video

ล้มลงให้หยัดยืน

admin
mindcyber
2 months ago
หลันไฉ่เหอ

หลันไฉ่เหอ

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago
video

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง อย่าทำเป็นไม่รู้

admin
mindcyber
2 months ago

มนุษย์เปรียบเหมือนแมลง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago