mindcyber 1 year ago

การสนองตอบ

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ผู้คนมักจะมาไหว้วอนให้เราประทานโชคลาภ แต่เราเห็นผู้คนมีแต่รังสีสีดำ (แสงแห่งบาป) ล้อมรอบตัวจึงยากที่จะให้การสนองตอบ


ผู้คนปกติไม่ยอมทำความดีสร้างกุศล พอบาปกรรมเต็มตัวภัยมาถึง จึงค่อยมาขอพระโพธิสัตว์คุ้มครอง ซึ่งมีอยู่ทั่วไป ใช่ว่าเราจะไม่เมตตา แต่เป็นเพราะผู้คนเห็นแก่ตัวเกินไป ขอให้ทุกคนจงมีจิตใจที่ยุติธรรมอยู่เสมอ ยามใดมีภัยมาถึงตัว เราย่อมจะปัดเป่าภัยให้เอง แม้ไม่ได้ไหว้วอนพระโพธิสัตว์ ก็จะได้รับการสนองตอบอยู่เอง

0
739
ซุปเห็ดหอม

ซุปเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เหตุที่ไร้บุตรสืบสกุล

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ทำบุญอย่ายึดติด

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ชิงสุ่ยโจวซือ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กรรมของการกินเนื้อหมา

แต่ก่อนมี นาย ก. ได้ลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งซึ่งรักมันมาก สุนัขนั้นก็รู้ใจนายไม่ยอมห่าง คาดไม่ถึ...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago