mindcyber 5 months ago

การสนองตอบ

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ผู้คนมักจะมาไหว้วอนให้เราประทานโชคลาภ แต่เราเห็นผู้คนมีแต่รังสีสีดำ (แสงแห่งบาป) ล้อมรอบตัวจึงยากที่จะให้การสนองตอบ


ผู้คนปกติไม่ยอมทำความดีสร้างกุศล พอบาปกรรมเต็มตัวภัยมาถึง จึงค่อยมาขอพระโพธิสัตว์คุ้มครอง ซึ่งมีอยู่ทั่วไป ใช่ว่าเราจะไม่เมตตา แต่เป็นเพราะผู้คนเห็นแก่ตัวเกินไป ขอให้ทุกคนจงมีจิตใจที่ยุติธรรมอยู่เสมอ ยามใดมีภัยมาถึงตัว เราย่อมจะปัดเป่าภัยให้เอง แม้ไม่ได้ไหว้วอนพระโพธิสัตว์ ก็จะได้รับการสนองตอบอยู่เอง

0
299
ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

นางฟ้าองค์ที่ 5

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
เชาก๊กกู๋

เชาก๊กกู๋

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
เป็ดย่างเจ

เป็ดย่างเจ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

พิมพ์หนังสือธรรมเลยรอดตาย

ที่เมืองไถจง นาย ก. ขาพิการตั้งแต่เด็ก แต่ขยันขันแข็งในการทำมาหากิน จึงมีฐานะค่อนข้างดี เม...

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago