mindcyber 8 months ago

การสนองตอบ

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ผู้คนมักจะมาไหว้วอนให้เราประทานโชคลาภ แต่เราเห็นผู้คนมีแต่รังสีสีดำ (แสงแห่งบาป) ล้อมรอบตัวจึงยากที่จะให้การสนองตอบ


ผู้คนปกติไม่ยอมทำความดีสร้างกุศล พอบาปกรรมเต็มตัวภัยมาถึง จึงค่อยมาขอพระโพธิสัตว์คุ้มครอง ซึ่งมีอยู่ทั่วไป ใช่ว่าเราจะไม่เมตตา แต่เป็นเพราะผู้คนเห็นแก่ตัวเกินไป ขอให้ทุกคนจงมีจิตใจที่ยุติธรรมอยู่เสมอ ยามใดมีภัยมาถึงตัว เราย่อมจะปัดเป่าภัยให้เอง แม้ไม่ได้ไหว้วอนพระโพธิสัตว์ ก็จะได้รับการสนองตอบอยู่เอง

0
415

ปัญญาแห่งการโปรยทานกับผลบุญ

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
ซุปเห็ดหอม

ซุปเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
เยื่อไผ่ตุ๋นเห็ดหอม

เยื่อไผ่ตุ๋นเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ข้อ 4. ความสุขก็คือ สามารถออมชอมกับคนที่มีความเห็นไม่ตรงกับเรา

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

ข้อ 6. กุญแจดอกสำคัญของการมีความสุขก็คือ ต้องยอมรับชะตากรรมของตนเอง

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago