mindcyber 1 year ago

กฏสวรรค์

ผู้ใดสร้างสมบุญและบาป เมื่อหักลบกันแล้ว ถ้าจำนวนบาปมีมากกว่าจำนวนบุญ ให้เไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตามกรรมแห่งตน ถ้าจำนวนบุญมีมากกว่าจำนวนบาป แต่ไม่ถึง 3,000 บุญ จักได้เกิดเป็นมนุษย์อีก ถ้าจำนวนบุญมีมากกว่าบาปตั้งแต่ 3,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพชั้นล่าง จำนวนบุญมีมากกว่า 10,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพชั้นกลาง จำนวนบุญมากกว่า 15,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพชั้นสูง จำนวนบุญครบ 100,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็นพุทธะ เทพเจ้า ณ สุขาวดีแดนสุขสันต์ ส่วนผู้สร้างบาปหนัก จักตกนรกอเวจีตลอดกาล

หมวดเงินทอง

- ช่วยคนด้วยเงิน            10 หยวน          0.7 บุญ

- ขโมยทรัพย์                            10 หยวน          1   บาป

- ทำบุญงานศพ             10 หยวน          0.7 บุญ

- อมเงินงานศพ             10 หยวน          1   บาป

- ทำบุญให้ทาน             10 หยวน          1   บุญ

- รับทรัพย์อันไม่ชอบธรรม          10 หยวน          1   บาป

- ฉ้อฉลหลอกลวง                       10 หยวน          1  บาป

- ซ่อมสะพาน ถนน                    10 หยวน          1  บุญ

- ทำให้สะพาน ถนนชำรุด           1 ครั้ง               1  บาป

- สร้างสะพาน                          1 สะพาน          100 บุญ

- ทำลายสะพาน             1 สะพาน           300 บาป

- ขายสินค้าเงินเชื่อ                     1 ครั้ง               0.3 บุญ

- ค้างหนี้ไม่ชำระ           10 หยวน          0.6 บาป

- เก็บทรัพย์สินได้คืนเจ้าของ         10 หยวน          1  บุญ

- เก็บทรัพย์สินได้ไม่คืนเจ้าของ           10 หยวน          1  บาป

- สละทรัพย์สินที่จะได้               10 หยวน          1  บุญ

- ตระหนี่ทรัพย์สินที่ควรสละ       10 หยวน          1  บาป

- สร้างพระพุทธรูป เทวรูปถวายวัด     10 หยวน          1  บุญ

- แอบอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้มตุ๋น        10 หยวน          1  บาป

- ห้ามปรามคนเล่นการพนัน        1 ครั้ง               5  บุญ

- เล่นการพนัน               1 ครั้ง               5  บาป

- ถือคุณธรรมสำคัญกว่าทรัพย์สิน       1 ครั้ง               10 บุญ

- แย่งชิงทรัพย์สิน                       1 ครั้ง               20 บาป

- เตือนให้เลิกบ่อนการพนัน         1 บ่อน              100 บุญ

- ตั้งบ่อนการพนัน                      1 ครั้ง                100 บาป

- ให้ยืมเงินไม่ทวงคืน                  10 หยวน          0.6 บุญ

- ยืมเงินไม่ใช้คืน            10 หยวน          0.6 บาป

0
532
video

คราบน้ำตาบอกความในใจ ทำนอง : ซินเซิงเล่ยเหิน

admin
mindcyber
1 year ago

โอวาทพระจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

จิตหลง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

เพลงพระโอวาท แลกได้แค่น้ำตา

admin
mindcyber
1 year ago

กรรมของการหลอกลวงผู้หญิง

ที่บาร์เหล้าในเมืองไถจง มีพาร์ทเนอร์หญิงที่เป็นใบ้คนหนึ่ง เธอเป็นคนสวย แม้จะเป็นใบ้แต่ก็ได...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago