mindcyber 5 months ago

คำเตือน

หลิวฮุงซือจุน

   ความดีใจความโกรธล้วนไม่เที่ยง เป็นอาการที่เบาและรุนแรงการให้รางวัล การลงโทษ ถ้าไม่ชัดเจนซึ่งก็ไม่ใช่แนวทางที่ดี จึงหวังผู้ที่เป็นพ่อแม่ หรือผู้ที่เป็นอาจารย์ ที่ใช้เป็นบทเรียน ต้องอบรมบ่มเลี้ยงเสียก่อน ให้รู้จักหน้าที่ของตนให้ชัดเจน ฟื้นฟูจิตใจก่อนรับหน้าที่ หากออกอารมณ์ที่รุนแรงก็จะเสียความสุภาพทำลายภาพพจน์ความสวยงามมีผลสะเทือนถึงคนรุ่นหลังซึ่งเป็นภัยไม่น้อยเลย

    คนในปัจจุบันลืมง่าย เพราะฉะนั้น ควรใช้อาการที่เบา แม้จะทำร้ายข้างบนแต่เบื้องล่างก็ยังอบอุ่น ภาษิตว่า เสาบานไม่ตรง เสาล่างก็เฉเอียงต้นตออยู่ที่ตรงนั้น ศาสน์ของข้าเผยแผ่คุณธรรม ก็อาศัยการตักเตือน พูดดีเพื่อให้ชาวโลกยอมรับ ผู้อยู่เบื้องบนต้องให้รางวัล หรือลงโทษชัดเจน ผู้อยู่เบื้องล่างก็ต้องยินยอมทั้งใจทั้งปาก คือช่วยเกื้อหนุนกันให้สำเร็จ มีต่ำมีสูง มีระเบียบทั้งบนทั้งล่าง ธรรมทางโลกเจริญไม่ติดขัดเอย


0
109
แกงส้มผักรวม

แกงส้มผักรวม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ใจคนอันตราย ใจธรรมเบาบาง

เทพมณีมั่วเซียนโกว

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
การบำเพ็ญธรรมเป็นของแท้

การบำเพ็ญธรรมเป็นของแท้

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

บุญสนองกับสัจสรณะ

พระวิสุทธิ์อาจารย์หลื่อโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

เอาแปดเซียนเป็นกลอน

พระอาจารย์เอี้ยเอี้ยะซือ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago