mindcyber 1 year ago

ฮันจงหลี

ฮั่นจงหลี แซ่จงหลี ชื่อฉวน เป็นคนสมัยราชวงศ์ฮั่นเลยเรียกกันว่า ฮั่นจงหลี เป็นบุตรของแม่ทัพจงหลีจาง ในวันทีฮั่นจงหลีเกิดนั้น มีแสงสว่างจ้าไปทั้งจวนแม่ทัพ ผู้คนตกใจคิดว่าไฟไหม้จึงวิ่งไปยังจวนเพื่อดับไฟ พอไปถึงไม่เห็นมีอะไรมีแต่ฮูหยิน ภรรยาแม่ทัพคลอดบุตรเป็นชาย มีลักษณะผิดแผกจากคนทั่วไป เมื่อโตขึ้นได้เป็นแม่ทัพ

คราวหนึ่งฮั่นจงหลีนำทัพไปปราบกบฏคนฮวน เกิดพ่ายศึกยับเยิน ตัวเขาหนีรอดคนเดียวเข้าไปในหุบเขา ได้พบกับนักพรตชราคนหนึ่ง นักพรตได้ถ่ายทอดเคล็ดลับการบำเพ็ญธรรมต่าง ๆ ให้ ต่อมาฮั่นจงหลีได้บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งสำเร็จเป็นเซียน

0
944

การบรรลุ

พระโพธิธรรม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

บำเพ็ญใจ

เฉินจวิ่นฟูจือ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ดอกไม้จีนผัดเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago
หลันไฉ่เหอ

หลันไฉ่เหอ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เจ้าพระภูมิวัดกวงจี

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago