mindcyber 1 year ago

ฮันจงหลี

ฮั่นจงหลี แซ่จงหลี ชื่อฉวน เป็นคนสมัยราชวงศ์ฮั่นเลยเรียกกันว่า ฮั่นจงหลี เป็นบุตรของแม่ทัพจงหลีจาง ในวันทีฮั่นจงหลีเกิดนั้น มีแสงสว่างจ้าไปทั้งจวนแม่ทัพ ผู้คนตกใจคิดว่าไฟไหม้จึงวิ่งไปยังจวนเพื่อดับไฟ พอไปถึงไม่เห็นมีอะไรมีแต่ฮูหยิน ภรรยาแม่ทัพคลอดบุตรเป็นชาย มีลักษณะผิดแผกจากคนทั่วไป เมื่อโตขึ้นได้เป็นแม่ทัพ

คราวหนึ่งฮั่นจงหลีนำทัพไปปราบกบฏคนฮวน เกิดพ่ายศึกยับเยิน ตัวเขาหนีรอดคนเดียวเข้าไปในหุบเขา ได้พบกับนักพรตชราคนหนึ่ง นักพรตได้ถ่ายทอดเคล็ดลับการบำเพ็ญธรรมต่าง ๆ ให้ ต่อมาฮั่นจงหลีได้บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งสำเร็จเป็นเซียน

0
658
น้ำพริกอ่องเจ

น้ำพริกอ่องเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ธรรมวจนะปล่อยชีวิตของบูรพาจารย์

มหาธรรมาจารย์หานซานฮาเต๋อ

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

สร้างกุศล

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
ฟักเขียวใส่ไส้เจ

ฟักเขียวใส่ไส้เจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

อริโยวาทโง้วเอี้ยงอิ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago