mindcyber 7 months ago

ฮันจงหลี

ฮั่นจงหลี แซ่จงหลี ชื่อฉวน เป็นคนสมัยราชวงศ์ฮั่นเลยเรียกกันว่า ฮั่นจงหลี เป็นบุตรของแม่ทัพจงหลีจาง ในวันทีฮั่นจงหลีเกิดนั้น มีแสงสว่างจ้าไปทั้งจวนแม่ทัพ ผู้คนตกใจคิดว่าไฟไหม้จึงวิ่งไปยังจวนเพื่อดับไฟ พอไปถึงไม่เห็นมีอะไรมีแต่ฮูหยิน ภรรยาแม่ทัพคลอดบุตรเป็นชาย มีลักษณะผิดแผกจากคนทั่วไป เมื่อโตขึ้นได้เป็นแม่ทัพ

คราวหนึ่งฮั่นจงหลีนำทัพไปปราบกบฏคนฮวน เกิดพ่ายศึกยับเยิน ตัวเขาหนีรอดคนเดียวเข้าไปในหุบเขา ได้พบกับนักพรตชราคนหนึ่ง นักพรตได้ถ่ายทอดเคล็ดลับการบำเพ็ญธรรมต่าง ๆ ให้ ต่อมาฮั่นจงหลีได้บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งสำเร็จเป็นเซียน

0
334

นิทานเหตุต้นผลกรรม

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 19

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 19

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
แกงขี้เหล็ก

แกงขี้เหล็ก

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

เก็บนิสัย

อริยเจ้าไท้อิก

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ภิกษุเฟื่องมาแล้ว

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago