mindcyber 1 year ago

จางกั๋วเหล่า

ตามตำนานว่า จางกั๋วเหล่าเป็นคนในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นนักพรตจำศีลภาวนาอยู่ที่จงเถียวซัน ท่านไปไหนมาไหนมักจะขี่ลาเผือกกลับหัว โดยหันหน้าไปทางหางลา ลาตัวนี้เป็นลาวิเศษ เวลาไม่ใช้สามารถเก็บพับใส่ในกระเป๋าได้เหมือนกระดาษ เวลาจะขี่เพียงใช้น้ำพ่น ก็จะกลายเป็นลาเหมือนเดิม

อีกตำนานหนึ่งก็ว่า ในสมัยดึกดำบรรพ์มีพญาค้างคาวเผือกตัวหนึ่ง ได้จำศีลบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำจนสำเร็จเป็นเซียน ได้กลายร่างเป็นชายชราผิวพรรณผ่องใส แข็งแรง คือ “จางกั๋วเหล่า” นั่นเอง

0
860

การทำความดีสร้างกุศล

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

โอวาทอาจารย์เมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ชีวิตหลงฝัน

ศิษย์พี่ เส่งฮ่วย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์

ใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
หอยจ้อ

หอยจ้อ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago