mindcyber 1 year ago

จางกั๋วเหล่า

ตามตำนานว่า จางกั๋วเหล่าเป็นคนในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นนักพรตจำศีลภาวนาอยู่ที่จงเถียวซัน ท่านไปไหนมาไหนมักจะขี่ลาเผือกกลับหัว โดยหันหน้าไปทางหางลา ลาตัวนี้เป็นลาวิเศษ เวลาไม่ใช้สามารถเก็บพับใส่ในกระเป๋าได้เหมือนกระดาษ เวลาจะขี่เพียงใช้น้ำพ่น ก็จะกลายเป็นลาเหมือนเดิม

อีกตำนานหนึ่งก็ว่า ในสมัยดึกดำบรรพ์มีพญาค้างคาวเผือกตัวหนึ่ง ได้จำศีลบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำจนสำเร็จเป็นเซียน ได้กลายร่างเป็นชายชราผิวพรรณผ่องใส แข็งแรง คือ “จางกั๋วเหล่า” นั่นเอง

0
1.0K

สวดพุทธพบพุทธ

มหาธรรมาจารย์อิ่งกวง

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

คติพจน์เทพยดาหลิวชุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กฎสวรรค์หมวดใจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กรรมสนอง

พระกษิติครรภโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

ลึกซึ้ง(อัศจรรย์) กับความลวง (มายา)

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago