mindcyber 4 months ago

จางกั๋วเหล่า

ตามตำนานว่า จางกั๋วเหล่าเป็นคนในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นนักพรตจำศีลภาวนาอยู่ที่จงเถียวซัน ท่านไปไหนมาไหนมักจะขี่ลาเผือกกลับหัว โดยหันหน้าไปทางหางลา ลาตัวนี้เป็นลาวิเศษ เวลาไม่ใช้สามารถเก็บพับใส่ในกระเป๋าได้เหมือนกระดาษ เวลาจะขี่เพียงใช้น้ำพ่น ก็จะกลายเป็นลาเหมือนเดิม

อีกตำนานหนึ่งก็ว่า ในสมัยดึกดำบรรพ์มีพญาค้างคาวเผือกตัวหนึ่ง ได้จำศีลบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำจนสำเร็จเป็นเซียน ได้กลายร่างเป็นชายชราผิวพรรณผ่องใส แข็งแรง คือ “จางกั๋วเหล่า” นั่นเอง

0
230

สวดพระสูตรสลายบาปกรรม

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ดวงชะตา

นพภางค์เจ้า (เจ้าแห่งเตาไฟ)

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
น้ำพริกเผาเจ

น้ำพริกเผาเจ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ข้อ 3. ทำตามตำแหน่งหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
วิธีทำน้ำสลัดอย่างข้น

วิธีทำน้ำสลัดอย่างข้น

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago