mindcyber 1 year ago

หลันไฉ่เหอ

หลันไฉ่เหอ เป็นคนในสมัยราชวงศ์ฮั่น ท่านชอบสวมใส่เสื้อผ้าขาด ใส่รองเท้าเพียงข้างเดียว มือถือกรับไม้ยาวฟุตเศษเที่ยวเดินร้องเพลงขอทานเขาเรื่อยไป เพลงที่ร้องมีเนื้อเพลงเป็นคติเตือนใจคน เมื่อได้เงินก็เอามาร้อยเป็นพวงแล้ววิ่งลากไปตามถนน เชือกขาดเงินหลุดหล่นหายไปก็ไม่สนใจ มีเงินเหลือกินก็นำไปแจกจ่ายแก่คนยากจน ท่านเป็นคนไม่รู้ร้อนรู้หนาว หน้าร้อนชอบใส่เสื้อหนา ๆ หน้าหนาวหิมะตกหนักกลับใส่เสื้อบาง ๆ ตัวเดียว แล้วนอนบนหิมะ คราวหนึ่งทิก๋วยลี้และฮั่นจงหลีได้มาชวนไปบำเพียรเพียรจนสำเร็จเป็นเซียน

0
465

เรื่องราวของพระศรีอริยเมตตรัย อวตารเป็นภิกษุถุงย่าม

ฉือจินฮว้า

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

โอวาทเทพยดาเมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ใจโกรธเคืองเกิดกลางความเศร้า

หน้ำไหโกวฮุก

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

เพลงพระโอวาทหลวี่ต้งปินต้าเซียน -- ทำนอง ตามหาคนในฝัน (善歌)

admin
mindcyber
1 year ago

ตรึกตรองลุรู้ สร้างสรรค์ขบกลไก

หน่ำไหโก่วฮุก

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago