mindcyber 10 months ago

หลันไฉ่เหอ

หลันไฉ่เหอ เป็นคนในสมัยราชวงศ์ฮั่น ท่านชอบสวมใส่เสื้อผ้าขาด ใส่รองเท้าเพียงข้างเดียว มือถือกรับไม้ยาวฟุตเศษเที่ยวเดินร้องเพลงขอทานเขาเรื่อยไป เพลงที่ร้องมีเนื้อเพลงเป็นคติเตือนใจคน เมื่อได้เงินก็เอามาร้อยเป็นพวงแล้ววิ่งลากไปตามถนน เชือกขาดเงินหลุดหล่นหายไปก็ไม่สนใจ มีเงินเหลือกินก็นำไปแจกจ่ายแก่คนยากจน ท่านเป็นคนไม่รู้ร้อนรู้หนาว หน้าร้อนชอบใส่เสื้อหนา ๆ หน้าหนาวหิมะตกหนักกลับใส่เสื้อบาง ๆ ตัวเดียว แล้วนอนบนหิมะ คราวหนึ่งทิก๋วยลี้และฮั่นจงหลีได้มาชวนไปบำเพียรเพียรจนสำเร็จเป็นเซียน

0
277

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 6

เมื่อปลงเสียได้ก็จากไป เมื่อวางไม่ลงก็กลับมาใหม่

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago
สาหร่ายทะเลม้วนเห็ดหอม

สาหร่ายทะเลม้วนเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
ซุปงาดำ+ธัญพืช

ซุปงาดำ+ธัญพืช

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนนางพราหมณี2

admin
mindcyber
11 months ago
video

ล้มลงให้หยัดยืน

admin
mindcyber
11 months ago