mindcyber 1 year ago

หันเซียงจื่อ

หันเซียงจื่อ สมญานาม ชิงฟู เกิดในสมัยราชวงศ์ถัง เมื่อวันที่ 10 เดือนสิบ ค.ศ. 777 กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก โดยอยู่ในความดูแลของหันยู่ผู้เป็นอา ซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่หันเซียงจื่อรักสันโดดวิเวก วันหนึ่งท่านลื่อโจ้วได้มาโปรดจนบำเพ็ญสำเร็จเป็นหนึ่งในแปดเซียน หันเซียงจื่อจะโปรดหันยู่ ให้ละทิ้งตำแหน่งขุนนางมาบำเพ็ญธรรม ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 9 ปี จึงโปรดสำเร็จ

0
539

ตรง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

บันทึกนรกคนเป็น ตอนที่ 5

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
ผัดผักรวมมิตร

ผัดผักรวมมิตร

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
น้ำพริกหนุ่มเจ

น้ำพริกหนุ่มเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

น่าคิด

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago