mindcyber 10 months ago

หันเซียงจื่อ

หันเซียงจื่อ สมญานาม ชิงฟู เกิดในสมัยราชวงศ์ถัง เมื่อวันที่ 10 เดือนสิบ ค.ศ. 777 กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก โดยอยู่ในความดูแลของหันยู่ผู้เป็นอา ซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่หันเซียงจื่อรักสันโดดวิเวก วันหนึ่งท่านลื่อโจ้วได้มาโปรดจนบำเพ็ญสำเร็จเป็นหนึ่งในแปดเซียน หันเซียงจื่อจะโปรดหันยู่ ให้ละทิ้งตำแหน่งขุนนางมาบำเพ็ญธรรม ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 9 ปี จึงโปรดสำเร็จ

0
357
ปัญญาต้องศึกษาฝึกฝนเรียนรู้

ปัญญาต้องศึกษาฝึกฝนเรียนรู้

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

กฎสวรรค์หมวดเมตตา

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago

กฎลงโทษนรก

เจ้าหลักเมืองโบราณ

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

เวลามีค่า

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
มะเขือเทศสวรรค์

มะเขือเทศสวรรค์

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago