mindcyber 1 month ago

ขงจื๊อ

ขงจื๊อ เป็นคนในยุคชุนชิว สมัยปลายราชวงิศ์โจว เกิดที่หมู่บ้านชางผิง แคล้นหลู่ เมื่อวันที่ 27 เดือนสิบ ก่อนค.ศ. 551 ปี (ก่อน พ.ศ. 8 ปี) บิดาชื่อขงเหอ เป็นทหารชั้นผู้น้อยเสียชีวิตตั้งแต่ขงจื๊ออายุเพียง 3 ปี พออายุ 17 ปี มารดาก็เสียชีวิตไปอีก ขงจื๊อแต่งงานเมื่ออายุ 19 ปี มีบุตรชายคนเดียวชื่อขงหลี่

ตอนขงจื๊ออายุ 27 ปี เคยรับราชการตำแหน่งเล็ก ๆ 2 ครั้ง ครั้งแรกมีหน้าที่เลี้ยงวัวและแกะ ครั้งที่สองมีหน้าที่ทำบัญชียุ้งฉาง แม้ตำแหน่งจะเล็กแต่ขงจื๊อก็ทำงานได้ดีมาก ตอนอายุ 34 ปีได้ไปเมืองลั่วหยาง ได้รับคำชี้แนะจากเล่าจื๊อ จนรู้แจ้งตอนอายุ 51 ปี หลู่อ๋อง เจ้าแคว้นหลู่ เชิญขงจื๊อรับ ตำแหน่งเทศาบดี (คล้ายนายกเทศมนตรี) ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงเสนาบดียุติธรรม ต่อมาหลู่อ๋องหูเบา ไปเชื่อพวกขุนนางประจบสอพลอที่อิจฉาขงจื๊อ ขงจื๊อถูกกดดันจนต้องลาออกจากตำแหน่ง ตอนอายุ 54 ปีได้ตระเวนไปตามแคว้นต่าง ๆ เพื่อเผยแผ่คุณธรรม อายุ 68 ปีกลับแคว้นหลู่บ้านเกิดจัดตั้งสำนักธรรมเพื่อโปรดผู้คน มีสานุศิษย์ 3,000 คน ศิษย์เอกที่เป็นนักปราชญ์ 72 คน เมื่อขงจื๊ออายุ 69 ปี ขงหลี่ บุตรชาย อายุ 50 ปี ได้เสียชีวิตลง ขงหลี่มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อ จื่อซือ (หลานขงจื๊อ) ขงจื๊อถึงแก่กรรมวันที่ 2 เดือนสี่ สิริอายุ 73 ปี ขงจื๊อเป็นทั้งนักปราชญ์และศาสดาแห่งศาสนายู้ ซึ่งเป็นศาสนาประจำชนชาติจีน

0
131
video

เพลงพระโอวาทหวังศิษย์จะก้าวหน้า

admin
mindcyber
3 months ago
วิธีทำน้ำสลัดอย่างข้น

วิธีทำน้ำสลัดอย่างข้น

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง

ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
วิธีทำซีอิ๊วขาว (สูตรถั่วเหลือง)

วิธีทำซีอิ๊วขาว (สูตรถั่วเหลือง)

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
ฮันจงหลี

ฮันจงหลี

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago