mindcyber 3 months ago

พระโอวาท เพลง กู้ญาณคืนผิงซัน

0
163

เจ้าพระภูมิวัดกวงจี

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
ฮัวท้อ ( หมอเทวดา )

ฮัวท้อ ( หมอเทวดา )

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 8

ให้ทานผ้าแพรแก่ขอทานๆ สำนึกคุณ จี้กงถูกขับไล่โดยรับหน้าที่หาผู้อุปัฏฐาก

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

เจ้าพ่อหลักเมืองไถจง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

หลักปฏิบัติตนของผู้บำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago