mindcyber 1 year ago

พระโอวาท เพลง กู้ญาณคืนผิงซัน

0
604
น้ำพริกมะเขือพวงเจ

น้ำพริกมะเขือพวงเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

โอวาทท่านพันปีตระกูลโง้ว

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

กฏสวรรค์เข้มงวดแน่นหนา

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ประจักษ์คุณธรรมต้องสะอาดใจก่อน

พระวิสุทธิจารย์ หลิวซุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

พิมพ์หนังสือธรรมเลยรอดตาย

ที่เมืองไถจง นาย ก. ขาพิการตั้งแต่เด็ก แต่ขยันขันแข็งในการทำมาหากิน จึงมีฐานะค่อนข้างดี เม...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago