mindcyber 8 months ago

ไท้ส่วยเอี๊ย

ตามตำนานกล่าวว่า วันหนึ่งพระนางเจียงพระมเหสีในพระเจ้าโจ้วอ๋อง แห่งราชวงศ์ซาง ได้เสด็จประพาสอุทยานหลวงขณะชมดอกไม้อย่างเพลิดเพลินอยู่นั้น เกิดเดินตกลงไปในหลุมรอยเท้าขนาดยักษ์ หลังจากนั้นพระนางก็ทรงครรภ์ ต่อมาได้คลอดออกมาเป็นก้อนเนื้อกลม ๆ ก้อนหนึ่ง พระนางต๋าจี่นางสนมคนโปรดก็ไปเพ็ดทูลพระเจ้าโจวอ๋องว่า เป็นลูกปีศาจกาลีบ้านกาลีเมือง ก้อนเนื้อนั้นจึงถูกนำไปทิ้งในที่ห่างไกลผู้คน โดยมีอีกามากางปีกให้ร่มเงา บังแสงแดดและมีกวางมาให้นม ต่อมามีนักพรตชื่อเซินมาพบเข้า เมื่อจับยามดูก็รู้ว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิด เลยใช้กระบี่ผ่าออกพบว่าเป็นเด็กทารกเพศชาย จึงอุ้มกลับไปเลี้ยงในถ้ำบนเขา ตั้งชื่อว่า อิมเจียว เมื่ออิมเจียวโตขึ้นได้รู้ประวัติความเป็นมาของตัวเองเกิดผูกใจเจ็บโจ้วอ๋อง จึงช่วยเหลือโจวบูอ๋องโค่นราชวงศ์ซาง โจ้วอ๋องฆ่าตัวตายโดยกระโดดเข้าในกองเพลิง อิมเจียวได้ฆ่านางสนมต๋าจี่ด้วยตนเอง เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงเห็นว่า อิมเจียวมีจิตใจกล้าหาญสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีของคน จึงแต่งตั้งเป็นเทพไท้ส่วยเอี๊ย (เทพประจำปี) ตั้งแต่นั้นมา

0
413

เก็บนิสัย

อริยเจ้าไท้อิก

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ขาเห็ดปรุงรส

ขาเห็ดปรุงรส

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ปัญญาแห่งการโปรยทานกับผลบุญ

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
เห็ดหูหนูขาวตุ๋น

เห็ดหูหนูขาวตุ๋น

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

กรรมของการเนรคุณพี่ชาย

ที่เมืองไทจง นาย ก. ได้เข้าไปอยู่ในเมืองต่อสู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก หลังจากไต้หวันได้รับอิสรภาพ...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago