mindcyber 8 months ago

อริโยวาทหมอฮูโต๋

ชาวพุทธเอาเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นตัวนำ ชาวพรตจะเอาหลักเลขมาคำนวณ หลักเหตุและผล หลักเลขของโลก ไม่เกินล้ำหลักอันนี้ เหตุชาติก่อน ผลชาติหลัง เลขตอนนี้ คือหลักเมื่อก่อน ล้วนคล้อยตามการตอบสนอง ไม่ผิดเพี้ยนสักน้อยนิดจะแข็งขืนไปทำไมหรือ

ที่แล้วมาสะสม เพิ่อพูนอนาคต หากคิดคำนึงการแบ่งเป็นดีชั่วหากถกเรื่องจริงปลอมให้รู้จัก ก็จะมีคนพูดว่า จุดธูปหน้าอุโบสถ กราบไหว้ปากก็พร่ำว่า หลวงพ่อ หลวงเตี่ยเจ้าขา ปกติลูกศิษย์ก็ระมัดระวังแต่ละก้าวอย่างไม่กล้าทำผิด ทำไมจีงตกต่ำเช่นนี้ หนีหายตายจากกันเล่า ! ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะทำดี จะโปร่งรู้ถึงชาติก่อนที่สั่งสมมาก็ได้ เวรกรรมยังไม่หมดไป ดวงถึงได้ขรุขระอันตรายยากที่จะหลบเลี่ยง ข้ามักสอนคนโดยยกเอากฎแห่งกรรมหลักคณิตศาสตร์มาสอน เพื่อให้เกรงกลัวแก้ไขให้เป็นคนดี

อนิจจา! ร่ำรวยเอาอายุมาทดสอบ หากมีบุญก็อายุอยู่ได้นานกฎแห่งกรรมแจ่มชัด หลักคณิตศาสตร์ยืนยันได้ โศกเศร้าไม่รู้ที่มา พูดเหลวไหลไม่รู้ที่ไป อยู่ไปในโลกเปล่าๆ เสียชาติเกิดผู้ที่ร่ำรวยให้สร้างเนื้อนาบุญใหม่ เนื้อนาบุญยิ่งสร้างมาก ตัวเลขก็ชัดเจน ถือว่าร่ำรวยไม่ชัดเจนที่มา เป็นการสร้างกรรม เวรกรรมมีอยู่ย่อมตอบสนอง เพียงช้าหรือเร็วเท่านั้น

เต็กก่าเปิดทรงเพื่อสนองคุณธรรม ซื่อตรง ยึดหลักธรรมฟ้า มือทรงเหน็ดเหนื่อย ยังประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ถือสา ดังนั้นจึงต้องมีสำนึกที่ถูกต้อง ตั้งแต่อดีต คิดอยากเข้าหมู่บ้านเซียน ต้องซื่อสัตย์รักษาทางสายกลางก็จะอยู่ใด้นาน เหตุเพราะคนหามาเอง ผลคนนั้นรับเองจำนวนคนนั้นชัดเจน หลักคนนั้นได้เอง ความถูกผิดใต้หล้าต้องรู้ตัวให้ถูกต้องชัดเจนไม่เหลือ เอ้อ! เข้าสู่เขารัตนะอย่ากลับมือเปล่า คืนสงัดใคร่ครวญ ต้องเชื่อเหตุและผลไม่พลาด ตัวเลขไม่ผิดเพี้ยนเอย

0
254

ยมบาลตำหนัก 6

ข่าเฉิงอ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เกิดกี่ชาติก็สมบูรณ์พูนสุข

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago

ลึกซึ้ง(อัศจรรย์) กับความลวง (มายา)

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
video

ใจอาจารย์ ใจศิษย์ ใจเวไนย

admin
mindcyber
1 year ago
น้ำพริกผักจิ้ม

น้ำพริกผักจิ้ม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago