mindcyber 7 months ago

พุทธะอยู่ที่ไหน

หน่ำไห้โก้วฮุก

     พุทธะไม่ใช่อยู่ที่กระดาษ ไม่อยู่ที่ศาลเจ้าหรือวัด ไม่อยู่ที่องค์รูปสีทอง หากแต่อยู่ภายในใจของคน ขณะที่เขาเห็นคนกำลังจะจมน้ำแล้วยื่นมือไปช่วยเหลือ เห็นบ้านกำลังไฟไหม้ก็รีบร้องตะโกนให้คนข้างเคียงหนีเอาตัวรอดหรือรีบโทรศัพท์ ติดต่อหน่วยกู้ภัย สิ่งนี้คือ “จิตสำนึก” หรือว่าเป็น “พุทธจิต” จะเห็นว่าจิตสำนึกมีอยู่ในทุก ๆคน นั่นคือพุทธจิตมีกันทุก ๆคน แต่ทว่าชาวโลกเมื่อพบกับสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนแล้วก็คิดที่แย่งมาเป็นของตน โดยไม่คิดถึงสภาพของคนที่ล้มเหลวหรือเอาไม่ได้เลย ขณะนี้เองที่จิตสำนึกหรือพุทธจิต ได้แฝงเร้นหลบซ่อน        

        เพราะฉะนั้น คนที่คิดปฏิบัติธรรมไม่ต้องคิดให้สับสน หากสามารถให้ความช่วยเหลือคนได้ทุก ๆ ขณะแล้ว นั่นคือจิตสำนึกจะกระฉับกระเฉง เมื่อพุทธจิตสว่างไสวก็จะกลายเป็นโพธิสัตว์ไป        

        คนที่ปฏิบัติธรรมปากก็พูดว่ามีเมตตาแต่ก็ชอบเอาชนะ ปล่อยวางไม่ได้ เจ็บปวดต่อการสูญเสีย แต่ละวันก็มีจิตสภาพเช่นนี้ มิน่าเล้าปฏิบัติธรรมมาตลอดชีวิต ก็ไม่ประสบความสำเร็จ        

        เพราะฉะนั้น การให้ผู้อื่นจึงสามารถช่วยให้จิตสำนึก พุทธจิตไม่ดับกับพวกที่คิดแย่งเอาทุกอย่าง คนส่วนใหญ่ใจละโมบไม่เบื่อ ถ้าคิดจะไปเกิดแดนหรรษาลอยสู่อู๋จี๋ (นิพพาน) อาตมาคิดว่าลักษณะวิญญาณแบบนี้ก็คงไม่ปล่อยให้เข้าไป วันนี้ใช้สำนวนง่าย ๆ บอกกล่าวแก่เวไนย์สัตว์หวังว่าจะสามารถเข้าใจได้

0
227

กุลสตรี

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

บรรยายธรรม

เทียนชั้งเชิ้นหมู่

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

คุณธรรมสี่

อาจารย์เซ่งฮ่วย

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

สวรรค์กับนรก

พระอาจารย์เมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

ห่วมบุ้นกง แบบอย่างปราชญ์

ตั้งจุ้งเพ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago