mindcyber 5 months ago

รัตนไตรในจิต

พระพุทธจี้กง

      พุทธะ คือผู้ตื่น พวกเราเรียนพุทธศาสตร์ ก็ต้องยึดถือรัตนไตรแบบรูปลักษณ์ไปก่อน พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ก็คือรัตนไตรที่เป็นรูปแต่รัตนไตรแท้จริงแล้วก็ไม่มีรูปลักษณ์

          พุทธ คือ ผู้ตื่น พระธรรม คือ ผู้ตรง พระสงฆ์ คือ ผู้บริสุทธิ์ เราไม่เพียงยึดถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่ที่สำคัญต้องรู้จักโน้มรัตนไตรแบบรูปลักษณ์เข้าสู่รัตนไตรใจจิตตน นั่นคือพุทธสาวกแท้จริง

          เราไม่ควรยึดติดอยู่กับรัตนไตรแบบรูปลักษณ์ วัน ๆ หมอบกราบอยู่หน้าพระพุทธรูป ไม่สู้ใจใสสะอาดลุรู้ หรือวัน ๆ เอาแต่ดูแลเลี้ยงพระ ไม่สู้สะอาดใจตนเอง แล้วปฏิบัติพุทธวจนะก็เป็นการพึ่งพิงพระธรรม

          การยึดถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็คือ ผู้รู้ตื่น ตรง และบริสุทธิ์ รัตนไตรก็คือเรือลำหนึ่งที่ช่วยเหลือคนกำลังจะจมน้ำ ปุถุชนลอยอยู่กลางทะเล ไม่มีที่ยึดเกาะ หากว่าสามารถแจ้งไปยังเรือที่ช่วยเหลือ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ก็จะได้เข้าถึงฝั่ง ผู้ยึดถือก็เป็นเช่นนั้น ๆ

0
207
เห็ดหอมย่างซีอิ้ว

เห็ดหอมย่างซีอิ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

เถ้าเย็น

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

คิตพจน์เทพยดาเมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
ตังโอ๋ผัดน้ำมันเห็ดหอม

ตังโอ๋ผัดน้ำมันเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนนางพราหมณี2

admin
mindcyber
9 months ago