mindcyber 5 months ago

สงบเงียบ

      อะไรคือความสงบเงียบ ทางพุทธเรียกว่าใจไม่เคลื่อนไหว การสงบเงียบ คือใจไม่ทำงาน การกระทำใจให้สงบเงียบมีขั้นตอนง่ายมาก ก็่คือทุกอย่างไม่ให้กระทบความรู้สึก จะเป็นความเย็นก็ดี ความร้อนก็ดี จะไม่ทำให้ใจเคลื่อนไหว ได้มาก็ดี สูญเสียไปก็ดี ที่ไม่ทำให้เศร้าใจหรือดีใจ วิธีทำแบบนี้มันเป็นวิธีทำได้ง่าย ที่พูดกันว่า ร้อนหนาวรู้เอง คือรู้ได้โดยไม่มีอุปทานจากความรู้สึก เมื่อความสามารถทำถึงสภาวะของความสงบเงียบ ใจก็เหมือนน้ำนิ่งใจก็จะสะอาดอายตนะก็ใส แล้วความกังวลจะมีมาได้อย่างไร

          เมื่อก่อนมีฆราวาสคนหนึ่ง ท่องบทกลอนบทหนึ่ง “เดือนเก้าหนาวเสื้อ เสื้อยังไม่ได้ตัด” ที่จริงก็มีความลึกซึ้งในพุทธสัมพันธ์มาก อาจสำเร็จธรรมได้มาก แต่เป็นเพราะกลอนบทนี้ทำให้ปัญญาแท้มัวหลง ไม่สามารถหมดอุปทานจากความรู้สึก ไม่สามารถสงบเงียบท่ามกลาง ดังนั้นจึงกีดขวางความก้าวหน้า หวังท่านผู้บำเพ็ญที่สามารถบำเพ็ญความสงบเงียบได้มากอีกหน่อยก็จะเป็นแรงช่วยเหลือต่อความสำเร็จธรรมได้มาก


0
170
ตำมะเขือเผา

ตำมะเขือเผา

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ราชาคนยาก

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

อริโยวาท

พระอาจารย์โง้วมั่งอู้

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
video

ซาลาเปาเม่นลาวาเจ

admin
mindcyber
9 months ago
ขาไก่เจ

ขาไก่เจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago