mindcyber 1 year ago

ร่วมบำเพ็ญปัญญาเพิ่ม

เซียนลี่ทีไกว้

โดดเด่นแว่วเสียงนกกลางถาด    หลงไหลกามมิรู้ตะวันนา

รีบบำเพ็ญผูกมิตรยามมีค่า            เพิ่มปัญญามีค่าตัวสนองจริง

สามารถมาบำเพ็ญจดจำใจ            ไม่ต้องไปป่าภูเขาบำเพ็ญได้

นับถือตนนิสัยเลวขจัดไป             เพียงพอแล้วให้เข้าใจคนอื่นบ้าง

          วันนี้ ขอบอกชาวโลกให้รู้ หลงไหลอยู่ในบาปอันเลวร้าย อย่าให้ชีวิตผ่านไปโดยไม่เห็นตะวันท้องฟ้า รีบๆ มาบำเพ็ญร่วมกัน ฉกฉวยเวลาอันมีค่ามาปฏิบัติบำเพ็ญธรรม มีประโยชน์ต่อสุขภาพกายใจ จงจำไว้ให้ฝึกฝน “ใจธรรม” ไม่จำเป็นต้องท่องไปยังป่าเขาแดนไกล ให้เคารพนับถือตนเองอารมณ์นิสัยที่ไม่ดีให้แก้ไขปรับปรุง เมื่อถึงเวลาเข้าใจถึงการบำเพ็ญธรรมว่าดีอย่างไรแล้ว แต่ก็ต้องดูแต่ละคนว่ามีความตั้งใจจริงมากน้อยเพียงใด การได้ประโยชน์ก็แตกต่างกันไป


0
481
เต้าหู้ตุ๋นเห็ดหอม

เต้าหู้ตุ๋นเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เสื้อใหม่กับจิต

กุมารเทพเง็กฮือ ประทับบัลลังก์

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago

สู่สุคติภพด้วยจิตเมตตา

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

กุศลแท้

ตั้งชิวกิ้ม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
แกงเลียง

แกงเลียง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago