mindcyber 1 year ago

พุทธโอวาทจี้กง

พุทธโอวาทจี้กง

ยอดอ่อนทอดเลื้อยจุดตะใคร่เขียว

ลมเย็นพัดควันธูปเวียนเป็นสาย

นางพระจันทร์พาคนเชื่อหลงเมามาย

เมฆหอมกระจายหอบข้ามา

    มาแล้วมาแล้ว มือถือพัดขาดลงมาทรง มองเห็นสุราผลไม้ใจเบิกบาน สุราไม่กี่จอกแต่ผลไม้มาก เพียงใบบัวหนึ่งใบก็ขับเพลงธรรมได้ ร่ายกลอนแขวนตามตัวมือลากน้ำเต้าสุรา ไม่ถือคุมก็ไม่จับยึด เช้าถึงเย็นเหมือนโลดแล่น ตากลมเย็นชมเดือนหงายอิงต้นไม้ ชายตามองชานบ้านกวักมือเรียกเพื่อนนักธรรม เชิญเทพเซียน เที่ยวคูหาสวรรค์ ลอยสู่ทางช้างเผือก เอาอารมณ์ที่หมักหมมมลายสิ้น เพลิดเพลินอยู่บนทะเลเมฆพริบตาเดียว กลายเป็นฝนห่าใหญ่ ผู้ศักดิ์สิทธิ์คาดคะเน ก็ให้พบเพื่อนธรรมอีก สนทนาถึงพุทธองค์ ก็ลงมาวิหารช่วยสวดมนต์ เหล้ากองพะเนินดื่มไม่หมด เมาเต็มที่ หลับตาร้องเพลงมั่ว

    เฮ้ย ! มันอะไรกับชีวิตคนทุกอย่างสุดแต่ชะตา ทะเลอยากกลายเป็นลำน้ำวิบากกรรม อวดอะไรกับอำนาจ เบ่งอะไรกับทรัพย์สมบัติมาก จะทุจริตอะไรใช้ความฉลาดอะไร ถืออะไรกับบุญวาสนา ทุกข์อะไรกับอาหารเครื่องนุ่งห่มที่หยาบ ใจพลิกแพลงครั้งหนึ่งก็ขรุขระที่หนึ่ง เวรกรรมก่อขึ้นเอง ศิษย์ร้องว่าไม่ไหวเพราะเธอไม่เห็น บ่อทองก็คือตาข่าย คนมีเขาทองแดงก็ยังอดตาย อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ ที่ชนะนามกระเดื่องชั่วนิรันดร์ไม่ลำบาก ควบคุมความบ้าคลั่งแล้วเชิญดูอะไร ข้างในเราร้องเพลงเบา ไม่รู้ว่าอยู่ในความฝัน หรือว่ารู้สึกตัวเข้าร่วม เหล่าศิษย์เอ๋ยลองพิจารณาดู รีบตื่นบรรลุรู้ ยินดีมาเรียนสวรรค์ใต้ล้อ

เวียนวนหกกลับร่วงสู่กรง

ไฟบรรลัยร้อนจักรกงเริงปานลม

วิบากกรรมภูแค้นปกจิตขม

เรือนไฟหมักหมมกี่คนพัน

ใจไม่แจ้งจุดประทีปก็มืดมน

ใจไม่สงบอ่านพระธรรมเข้าใจหรือ

ปากไม่รักษากินเจไปทำไมหรือ

สติไม่นิ่งจะว่างเปล่าได้อย่างไร

ฮา ฮา...ภิกษุจนจะสวดมนต์แล้ว พวกเธอจงนิ่งฟัง

ภิกษุจนเป็นใบ้สวดนโม

อาตมาสวดพุทธโทสาวกหนึ่ง

ตีกล่องไม้ตีขันดังตรึ่งตรึ่ง

อัญเชิญซึ่งศาสดาสู่ตถาตา

    สวดมนต์แล้ว นโมจิตเดิมคือจิตพุทธะ นโมเพ่งเพ่งหรรษาพุทธ นโมร่วมแสงปุถุชนพุทธ นโมมีรูปไร้รูปพุทธ นโมเนตรไม่มองบาปพุทธ นโมโสตไม่ฟังเสียงเสพกามพุทธ นโมนาสิตไม่ดมกลิ่นคาวพุทธ นโมโอษฐ์ไม่พูดไร้สาระพุทธ นโมกายาไม่ประพฤติชั่วพุทธ นโมมโนไม่คิดฟุ้งซ่านพุทธ นโมทั้งกายาล้วนเป็นพุทธ นโมหนึ่งหมื่นหมื่นหมื่นพุทธ

    ทั้งสูบดื่มเมาอำนาจปล่อยวางยาก ชั่ววูบเดียวขุมขนเจ้าพิษเมามาย ข้าโทษเจ้าทั้งหลายหมกมุ่นไม่วางวาย ทำไมนานไม่ถามถ่าย

    อาตมาสงฆ์จน ขับเสภาธรรมให้เจ้าฟัง บุหรี่นอกอันตรายมาก คนมีเงินสูบแล้วก็ถูกผูกมัด ชั่วชีวิตถูกร้อยรัด คนจนสูบก็เข้าปิ้ง ไม่ขโมยก็จี้ปล้น ชายฉกรรจ์แท้ ๆ จำยอมให้เป็นทาสเสพติด น่าเจ็บใจพวกเถื่อนวางแผน มอมเมายาแรงก็ได้ผลน้อย รีบตื่นแต่เนิ่น รีบ ๆ แก้ไข มีสุขภาพดีกระปรี้กระเปร่า ต่อไปก็มีบุญมาหนุน เอาใจมารับใช้สังคม จะได้ไม่ถูกยาร้อยรัด ข้าเตือนเจ้าแล้วเลิกทรง ขอให้บรรดาศิษย์จงพิจารณา

สู่วิหารสอนสั่งอย่างรีบเร่ง

ขึ้นเหนือลงใต้พลันเล็งมุ่งอีสาน

ผู้มาอยู่ล้วนเป็นแขกอมทุกข์ผ่าน

ปีวันวานก็คลุกเคล้ากลางโลกีย์

    เมื่อเกิดความเชื่อถือแล้วมาที่นี่ ศิษย์ควรมีใจศรัทธา ความศรัทธาคือธรรมแห่งฟ้า การเชื่อถือคือบุญแห่งดิน ความศรัทธาไม่มีอริ เชื่อถือนับวันใหม่ใจศรัทธาในธรรมแห่งอริยเจ้า เชื่อถือปฏิบัติคุณธรรมแห่งปราชญ์ ไม่เพ้อเจ้อไม่แสแสร้ง ใจตรงจิตศรัทธา ศึกษาค้นคว้าหลักความจริงให้รู้ถ่องแท้ แล้วดำรงคุณธรรมไว้ ปุถุชนดำรงอยู่ในโลก ตามหลักธรรมชาติของฟ้าดินล้วนให้ความสำคัญกับคุณธรรม จะไม่รู้เรื่องได้อย่างไร ภาษิตคติโบราณล้วนให้ความสำคัญกับหลักธรรมจริยา จะไม่รู้จักได้อย่างไร การบำเพ็ญกายบ่มเลี้ยงปราณให้แผ่ขยายยิ่งใหญ่แข็งแกร่ง เทพผีต่างนับถือ ภัยพิบัติอะไรจะมากรีดกรายใจหนึ่งตรง หมื่นภัยไม่แผ้วพาน ที่กล่าวกันว่าหลักบ่มเลี้ยงปราณมีสมาธิ ล้วนอยู่ภายในธาตุทั้งห้า บรรยากาศก็ดี ดวงชะตาก็ดีล้วนแสวงหาได้จากใจ ช่วยไม่ได้ที่ชาวโลกหลักธรรมมืดบอดใจฟุ้งซ่าน ไม่ตั้งอยู่ในคุณธรรม แถมยังโกรธฟ้าโทษดินที่ปล่อยมหันตภัยลงมา

    ควรหันมาเรียนการเข้าสู่ประตูคุณธรรม บรรดาศิษย์ควรพร้อมใจมุ่งสู่ข้างบน ผู้มีเมตตาน้ำค้ำจุน ผู้ซื่อสัตย์ทองอุดหนุน ผู้เชื่อถือดินค้ำชู ผู้มีจริยธรรมไฟส่งเสริม ผู้มีปัญญาไม้เกื้อหนุน ธาตุทั้งห้าจะส่งให้ดำรงเกื้อกูลกัน ผู้ได้รับก็ลอยขึ้น ผู้เสียหายก็จมหาย ผู้ไม่เมตตาพบกับโจรสลัด ผู้ไม่ซื่อสัตย์พบกับโจรทอง ผู้ไม่มีจริยธรรมพบกับโจรไฟ ผู้ไม่มีปัญญาพบโจรไม้ ผู้ไม่เชื่อถือพบโจรดิน ทำให้สังขารอ่อนแอ ใจหลงลืม ทำลายหน้าตา คนที่จนหน้าจะไม่มีราศรี บ่มสมาธิอะไร ฝึกปราณอะไรปราณจึงพร่องขาด การมุ่งสู่ความดีไม่มีประตู เป็นการพูดหลักธรรม ควรพูดถึงจิตเดิม ใจตรงวิญญาณก็แจ่มใส ร้อยโรคไหนจะมาแผ้วพาน หรือเกิดขึ้นจากอะไรได้


0
400

เป็นหนี้ก็ต้องชดใช้

เราทุกคนที่ยังเวียนว่ายอยู่ในโลกต่างเคยสร้างบาปเวรมีหนี้สินติดตัวแต่ละคนล้วนมีเจ้าหนี้นายเ...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

จิตหลง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
มะระต้มเกี้ยมไฉ่เจ

มะระต้มเกี้ยมไฉ่เจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เปลี่ยนโหงวเฮ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

โดย ท้ำจี่เฮี้ยง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago