mindcyber 10 months ago

วรวิสุทธิ์กุมาร

   เหตุปัจจัยร้อยรัดกัน แรงกรรมไร้เยื่อใย ครั้งก่อนเจ้าเคยเป็นหนี้ชาตินี้ต้องชดใช้ให้หมด เหตุปัจจัยทำให้ทุกข์กังวล ทำให้ใจเจ้าทั้งเหนื่อยทั้งหมดแรง หากชาตินี้สร้างเหตุที่ดีเอาไว้ ชาติก็จะได้เสพสุข จึงใคร่ของให้พวกเรามาสร้างเหตุกุศล ชาติหน้าก็จะมีสภาวะที่สุขสบายเอย


0
280

บำเพ็ญบุญบารมี

พระเจ้าบุ้งเซียง

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
video

พระโอวาท ดับทุกข์ได้ด้วยใจตน ทำนองเพลงก้อนหินสิ้นใจ

admin
mindcyber
1 year ago

กรรมของการเนรคุณพี่ชาย

ที่เมืองไทจง นาย ก. ได้เข้าไปอยู่ในเมืองต่อสู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก หลังจากไต้หวันได้รับอิสรภาพ...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ไท้ส่วยเอี๊ย

ไท้ส่วยเอี๊ย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

หลงในหลง

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago