mindcyber 1 year ago

วรวิสุทธิ์กุมาร

   เหตุปัจจัยร้อยรัดกัน แรงกรรมไร้เยื่อใย ครั้งก่อนเจ้าเคยเป็นหนี้ชาตินี้ต้องชดใช้ให้หมด เหตุปัจจัยทำให้ทุกข์กังวล ทำให้ใจเจ้าทั้งเหนื่อยทั้งหมดแรง หากชาตินี้สร้างเหตุที่ดีเอาไว้ ชาติก็จะได้เสพสุข จึงใคร่ของให้พวกเรามาสร้างเหตุกุศล ชาติหน้าก็จะมีสภาวะที่สุขสบายเอย


0
502

ออกทะเลหากฤษณา

โอวาทธรรมาจารย์เซี้ยงฮวบ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

สุนัขประหลาด

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago

รู้จักพอ

มนุษย์แท้ลักเสียง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
กวนอู

กวนอู

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

พุทธธรรมกับคุณธรรมศาสน์

พระสังฆปรินายกองค์ที่ 6

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago