mindcyber 11 months ago

มนุษย์เปรียบเหมือนแมลง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ชีวิตมนุษย์เปรียบเหมือนแมลง มีอายุขัยเพียงไม่กี่สิบปีขอให้ชาวโลกพึงรู้แจ้งว่า ตนนั้นเป็นเพียงแขกที่มาขออาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้น อย่าได้หลงใหลอาลัยในลาภยศ รูปนามอันสมมุติจนลืมเส้นทางกลับสวรรค์


การบำเพ็ญธรรม เป็นการบำเพ็ญสัจธรรม การจะรู้แจ้งในสัจธรรม จิตใจจะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาที่ถูกต้อง อย่าไปรับการหลอกลวงจากพวกมารศาสนา แล้วทำตามอย่างผิด ๆ อันจะทำให้ตนหลงทางเข้าทางมาร ขอให้ชาวโลกที่คิดจะบำเพ็ญธรรม พึงศึกษาธรรมอันถูกต้องให้เข้าใจเสียก่อน แล้วจึงบำเพ็ญ

0
355

บรรยายธรรม

เทียนชั้งเชิ้นหมู่

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
บัวเสวย

บัวเสวย

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

เหตุที่ร่างกายพิการ

ที่ตำบลเจียอี้ นาย ก. เกิดมาร่างกายพิการ 5 อย่าง ครอบครัวยากจนตั้งแต่เด็ก บิดามารดาสียชีวิ...

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

การบำเพ็ญวิถีใจ

กิ่วเทียนเฮี่ยงนึ่ง

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

นางฟ้าองค์ที่ 6

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago