mindcyber 2 years ago

มนุษย์เปรียบเหมือนแมลง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ชีวิตมนุษย์เปรียบเหมือนแมลง มีอายุขัยเพียงไม่กี่สิบปีขอให้ชาวโลกพึงรู้แจ้งว่า ตนนั้นเป็นเพียงแขกที่มาขออาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้น อย่าได้หลงใหลอาลัยในลาภยศ รูปนามอันสมมุติจนลืมเส้นทางกลับสวรรค์


การบำเพ็ญธรรม เป็นการบำเพ็ญสัจธรรม การจะรู้แจ้งในสัจธรรม จิตใจจะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาที่ถูกต้อง อย่าไปรับการหลอกลวงจากพวกมารศาสนา แล้วทำตามอย่างผิด ๆ อันจะทำให้ตนหลงทางเข้าทางมาร ขอให้ชาวโลกที่คิดจะบำเพ็ญธรรม พึงศึกษาธรรมอันถูกต้องให้เข้าใจเสียก่อน แล้วจึงบำเพ็ญ

0
629
หน่อไม้ฝรั่งผัดเห็ดหอม

หน่อไม้ฝรั่งผัดเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

การตอบสนอง

กุมารเทพอวี่ซวี

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

บ่มคุณธรรมสงบปาก

อริยะเมิ่งจื่อ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ความเป็นมาของการจัดพิมพ์หนังสือ พระบรมมหารัตนเทวราชโองการ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ครั้งที่ 13 พระราชินีแห่งราชวงศ์ฮั่น

1654918052.jpg
mindcyber
5 days ago