mindcyber 1 year ago

ทางแห่งการบำเพ็ญ

อริยเจ้าคูเชียงชุน

สำรวจจุดหนึ่งบารมีเพิ่มหนึ่งจุด

อย่าอวดอุตริเห็นดุจหงษ์

คุณธรรมบ่มเสมอต้นปลายมั่นคง

ยืนหยัดดำรงฟ้าเสด็จยานมาศ

    จิตวิญญาณของคนกับกายสังขาร เปรียบเสมือนรถยนต์หรือเครื่องบิน ที่ต้องคอยบำรุงรักษา สำรวจตรวจตราเข้าโรงงานบ่อย ๆ ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการซ่อมแซมไม่ว่าจะเล็่กน้อยหรือซ่อมใหญ่ การเสียหายหนักก็ต้องมีการซ่อมใหญ่ เช่น การยกเครื่อง พวงมาลัย เป็นต้น ที่ขาดประสิทธิภาพการเสียหายน้อยก็ซ่อมเล็ก เช่น สายไฟหรือน้ำมัน หรือน้ำ น๊อตหลุดหลวม เป็นต้น ดูว่าเครื่องสมบูรณ์หรือบกพร่อง ตรวจตราทุก ๆ ที่ จึงจะปลอดภัยไร้กังวลที่จะขับเคลื่อนไปทุกแห่งได้ หรือบินข้ามขอบฟ้า

    คนก็เช่นเดียวกันมีหลักการเดียวกัน แม้จะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เหนือสรรพสิ่ง ชั่วชีวิตก็เพื่อรูป กามคุณ ชื่อเสียง ผลประโยชน์ เหน็ดเหนื่อย ทั้งร่างกายและจิตใจ แย่งชิงกันไม่รู้จักหยุดหย่อน จิตวิญญาณก็ยากที่จะเปรอะเปื้อนคุณภาพไป ขัดขืนหลักธรรมจนขาดคุณธรรมไป กายสังขารก็อยากที่จะล่วงเกินทำความผิดก่อวิบากกรรม สูญเสียความปกติความเปล่งปลั่งของวิญญาณไป

    ดังนั้น ไม่ว่าจะตั้งใจบูชาพุทธบำเพ็ญเพียร จำเป็นต้องตั้งใจสำรวจตรวจตราไม่ท้อแท้เป็นประจำ ผู้ที่มีกรรมหนัก โดยเฉพาะเมื่อตัดสินใจแล้วต้องคิดทำความดีตลอด ทุกเรื่องต้องทำด้วยความตั้งใจ บำเพ็ญบารมีสร้างบุญ เพื่อชำระล้างเคราะห์กรรม จึงจะหลุดพ้นจากบ่วงทุกข์ สุขสงบอยู่ในสังคม ดำเนินตามมหาธรรมอย่างเข้มแข็ง ส่วนผู้ที่กรรมเบา ก็ต้องวิริยะบำเพ็ญอย่างตั้งใจ มีพลังเร่งเร้าปฏิบัติอย่างระมัดระวัง สั่งสมบุญบารมีทุกวันแต่ภาวนาไม่ให้ทำผิดก็ต้องเพิ่มพูนปัญญาเกิดมรรคผลพันสู่นิพพาน ไม่ต้องยากลำบากอีก


0
450
เห็ดหอมสวรรค์

เห็ดหอมสวรรค์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ผลบุญลับแจ้ง

พระแม่เจ้าหมีจิว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
สเต็กเต้าหู้ราดซอสเห็ดเจ

สเต็กเต้าหู้ราดซอสเห็ดเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กฎสวรรค์หมวดกามคุณ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ธรรมได้จากการทวนกระแส

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago