mindcyber 11 months ago

วิธีเคารพพระ

เจ้าบุญบารมี

   ปัจจุบันชาวโลกส่วนใหญ่เมื่อมีความทุกข์ที่แก้ไม่ตกแล้ว ค่อยไปไหว้พระไหว้เจ้าให้ช่วยเหลือให้เจ้าคุ้มครองคนที่เคารพนับถือพระเจ้ามีมากแต่ไม่รู้จักวิธีเคารพพระ รู้แต่จุดธูปไหว้พระเพื่อขอให้ตนเองได้ผลประโยชน์

    พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดำเนินเรื่องด้วยยุติธรรม แต่คนที่มาขอไม่ได้ดังใจก็จะพูดจาไม่ดี ทำร้ายพระจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนถ้าไม่รู้จักวิบากกรรมเที่ยวก่อกรรมไม่รู้จักแก้ไข เป็นเรื่องที่น่ากลัวนัก

    หลักการการนับถือพระเจ้านั้น ต้องมีความตั้งใจ กราบไหว้พระต้องเสมือนพระมีอยู่ ต้องมีศรัทธาบูชาด้วยความจริงใจ อย่ากระทำตัวเหมือนเคลือบแคลงสงสัยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ยิ่งเมื่อเคารพนับถือพระก็ต้องปฏิบัติตามจริยาวัตรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง คัมภีร์หรือพระสูตรเมื่ออ่านแล้วก็ควรนำมาปฏิบัติตาม จึงจะเกิดบุญกุศล หวังว่าบรรดาศิษย์จะตรึกตรองให้ละเอียด เข้าใจกฏแห่งกรรมนี่ร้ายแรงนัก

    เซียนพุทธเป็นเข็มทิศให้มวลชนดำเนินตาม จงอย่าได้พูดจาก้าวร้าวดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่หวังลาภสักการะ โดยเฉพาะหมูเห็ดเป็ดไก่ ถ้าศิษย์ตั้งใจ ชาใส ๆ จุดธูปก็เป็นการแสดงเคารพแล้วถ้าปฏิบัติดีสร้างบุญไม่ร้องขอให้พระช่วย พระก็คุ้มครองพร้อมถึงอยู่แล้ว อีกอย่าง ถ้าศิษย์เห็นผู้อื่นร่ำรวยมีสุข แล้วเกิดชื่นชมยินดี ก็ให้ทำกุศลสร้างบุญบารมี ผู้ที่ตั้งใจก็ไปถึงจุดหมายได้ กาลเวลาประจวบเคราะห์กัป ยิ่งต้องเร่งสร้างบุญกุศล เพื่อจะได้พ้นจากเคราะห์กัป แล้วคืนสู่วิญญาณเดิมบ้านเก่า

0
318

การตอบสนอง

กุมารเทพอวี่ซวี

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ยมบาลตำหนัก 3

ซ่งตี้อ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

พุทโธวาท ศากยมุนี

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 10

แสดงอภินิหาร พระจักรพรรดินีบริจาคทรัพย์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ลืมตน

เซียนหลี่ทิไกว้

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago