mindcyber 1 year ago

แสดงความนับถือ

พระวิสุทธิ์จารย์ หลิ่วฮุง

บานบุรีในหมู่บ้านสุขารมณ์

ธงสุราสะบัดลมเงาลอกแลก

นวลอรชรใจงามเชื้อเชิญแขก

อายเนียมหน้าแย้มแรกสุขนานเนา

    คนที่พูดความดีมีมากมาย แต่คนที่ปฏิบัติมีน้อย อาจารย์ลงสู่โลกมนุษย์นานหลายปี พบเห็นได้ไม่หมด ที่เชื่อตามอาตมาก็มีมาก ที่จากไปก็ไม่น้อย หากจะแบ่งแยกโดยชั่วดีแล้ว ใช่ว่าคนทั่วไปจะรู้จักได้ เพราะเรื่องราวมันอยู่ที่ใจ หาใช่แสดงออกให้เห็นภายนอกได้ ศิษย์ต้องเข้าใจให้ดีอาจารย์ก็จะพูดตรง ๆ ไม่ใช่ถ้อยทีถ้อยวาจาเหมือนแขก ผู้ที่เข้ามาสู่ธรณีคุณธรรมศาสน์ ล้วนถือเป็นศิษย์อาตมาหมด ทำงานให้ระวังรักษาศีลไว้แม้ผู้มีทุกข์วิบากมาหาก็ประทานเแสงธรรมช่วยเหลือ หากไม่ได้ตามที่หวังก็อย่าได้ตำหนิติเตียนอาตมาเลย ควรจะระมัดระวังเยือกเย็น


0
546

ดอกไม้จีนผัดเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

หน้า - หลัง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประภาเนตรช่...

admin
mindcyber
1 year ago

อริโยวาทไต่ฮงกง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
แกงส้มยอดมะพร้าว

แกงส้มยอดมะพร้าว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago