mindcyber 3 months ago

มหาทานสงเคราะห์ชน

พระเจ้ากิ่วเทียนจิงเสียง

ตาฟ้าควบคุมตรวจตราจริง

หมุนเวียนยมโลกสนองกรรม

ไว้ชีวิตฆ่าบาปมีคุณธรรม

ศาสนธรรมรักษาบุญสั่งสม

ในใจเจริญปิติได้รับผลกุศล

มหาทานสังเคราะห์ชนคุ้มครองครัว

เปิดอกกว้างเห็นผิดไม่หมองมัว

สิ้นสุดโลกรัศมีทราบซึ้งเจ้า

    จิตใจกว้างบำเพ็ญคุณธรรม การบำเพ็ญคุณธรรมเป็นการรักษาบุญ การรักษาบุญมีสักกี่คนทำตามคุณธรรม ทำตามคุณธรรมก็คือการโดยสารไปสู่งานเล้งฮั้วหวย(งานชุมนุมเทพยดาในยุคที่สาม) ด้วยยานเมตตา ใจต้องเมตตารักสัตว์ให้ความสะดวกฉุดช่วยคนตกทุกข์ เกื้อหนุนให้พ้นเคราะห์ภัย พ้นเคราะห์ภัยได้ต้องสละทรัพย์สมบัติ สร้างสาธารณะประโยชน์ รักมวลชนมีเมตตาแก้ไขทุกข์ร้อน จิตใจไม่คับแคบเอนเอียง การเอาประโยชน์ตนทำความเสียหายแก่ผู้อื่นนั้นต้องรีบแก้ไข ต้องทำมหาทานสงเคราะห์มวลชนค่อยติดตาม

    ดีอย่างเดียวไม่สู้ดีพร้อม ดีพร้อมเมตตารักเป็นความดีเลิศ เมตตาคือรากฐาน คุณธรรมเป็นหลัก ดังนั้น รากฐานแห่งเมตตาธรรมและคุณธรรมไม่อาจหยุดนิ่ง

    ศีลเบาบาง บุญคุณสัตยธรรมน้อย ผู้ที่มีศีลสัตย์บาง บุญคุณน้อยชื่อเหม็นกระฉ่อนเป็นหมื่นปี เป็นทาสเฝ้าสมบัติ ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ไม่สร้างกุศล ตายไปก็เอาไปไม่ได้ คงเหลือกอบดินหลุมฝังศพในที่รกร้าง กองดินหลุมศพกลบชื่อเหม็นนับพันปี ไม่สนเรื่องความละอายกับการบริจาคทานสงเคราะห์นั้นก็จะสิ้นสุดหมดจดเหมือนแมลงที่อายุสั้น ๆ

    ผู้เข้าถึงให้หมั่นเพียรบำเพ็ญกุศล เวลาไม่รอใคร กระโดดจากอันตรายของการเกิดดับ จะรวยจนให้บำเพ็ญพร้อมกัน บำเพ็ญ! บำเพ็ญ! บำเพ็ญ! เท่านั้นอย่ารอจนต้องเสียใจ หลุดพ้นทะเลทุกข์ขึ้นเรือเมตตาอย่าเสียโอกาสเยาว์วัย

เรื่องในโลกเหมือนฝนซู่              ชีวิตอยู่นานสักเท่าไหร่

บำเพ็ญบารมีไม่เท่าไหร่               ทำชั่วไซร้ไม่มากนัก

ดีโดดเดี่ยวต้องดีพร้อม                 ขึ้นสูงย่อมต้องให้สูงเสียบ

อาจารย์ดีมิตรดีเฉียบ                    ศีลระเบียบช่วยกันรักษ์


0
143
แกงขี้เหล็ก

แกงขี้เหล็ก

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
หมูหวานเจ

หมูหวานเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ขงเบ้ง

ขงเบ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

รักสนุกกลับทุกข์สาหัส

มีพระสงฆ์สาวกนักปฎิษัติธรรมและนักพัฒนาสังคมจำนวนมากที่ท่านบำเพ็ญตนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เพ...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

หมวดกตัญญู

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago