mindcyber 1 year ago

คุณธรรมกับความรักอันไพศาล

อาจารย์เมฆขาว

      คุณูปการของคุณธรรม กล่าวได้ว่า เป็นความรักอันไพศาล ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ให้กับเวไนยสัตว์ อยากให้ความรักนี้แก่ผู้มีวิญาณต้องมีใจซื่อสัตย์จึงจะกล่าวได้ว่า “การกระทำด้วยความโอบอ้อมอารี ให้ด้วยความรัก” อย่าพูดด้วยปากว่า “ผู้โอบอ้อมอารีฉลาด ผู้ให้ความรักมีทรัพย์” ตัวอักษรเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน ต้องเข้าใจจุดหมายของความรักอันไพศาล เอาจิตวิญญาณเล็ก ๆ ของเรา และจิตใจกว้าง ๆ ของเรา เอาใจเวไนย์มาเป็นใจของเรา เอาความโอบอ้อมอารีและซื่อสัตย์เป็นทางที่สว่าง เช่นนี้จึงเรียกว่า “ความรักอันไพศาล”

          พูดด้วยคุณธรรม ฝากความหวังให้ชาวโลกมีคุณธรรมเดียวกัน ต้องการความหมายของคุณธรรมไม่ยาก ขอให้มีความภักดี เชื่อใจคน กตัญญูพ่อแม่ รักพี่รักน้อง เดินด้วยความระมัดระวัง นั่งให้คิดคำนึง ปรารถนาทำใจเราไม่ให้มีผิด จะเศร้าไปใยถึงการมีหรือไม่ นี่คือคุณธรรม


0
584
บวบกลมผัดหมี่กึง

บวบกลมผัดหมี่กึง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

โธ่

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

ฆ่าหมูเกิดเป็นหมู

วิญญาณหมู

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

ครั้งที่ 40 ตอน ท่องแดนตาข่ายหนามตั๊กแตนเจาะนรกน้อย

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

โอวาทพระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago