mindcyber 3 months ago

โอวาทท่านพันปีตระกูลโง้ว

ยากดีมีจนแล้วแต่ฟ้า                    แย่งชิงมาด้วยอำนาจก็เท่านั้น

ชาตินี้เจริญแย่ลงอายุยาวสั้น         รู้ถึงบาปบุญเขานั้นก่อนเกิดมา

คนดีไม่ทำบาปตลอดชีวิต             เมตตาจิตอายุดีสุขเหมือนเซียน

ลูกหลานเจริญครอบครัวเยี่ยม       ก็ด้วยชาติก่อนเพียรปลูกนาบุญ

    การโคจรของเต๋าเบื้องบน ไร้เสียงไร้กลิ่น วสันต์เหมันต์หมุนเวียนผลัดเปลี่ยน อดีตสู่ปัจจุบัน ตะวันจันทรามืดสว่างบนนภา เมฆวายุพิรุณหมอก เกิดแก่เจ็บตายโลกมนุษย์ ปรีดาโทสะโศกาหรรษา เต๋ามนุษย์มีรูปจ้องหน้าดูสี ก็จะรู้ถูกผิดจริงแท้ รวมทั้งฟังเสียงหาเหตุผล มนุษย์เอยกร่างนัก

    ข้างบนคือเต๋าแห่งฟ้า ฉงนไปหมด ข้างล่างเป็นเต๋ามนุษย์คิดดูก็รู้ที่กล่าวกันว่า “หากไม่ให้คนรู้ นอกจากตัวเองเท่านั้น” ในที่ลับก็ต้องสะอาดใจแม้คนไม่รู้ เจ้าเซียนมีตาดุจไฟฟ้าไม่อาจปิดบังได้ คนทำดีย่อมได้ดีตอบแทน คนทำชั่วย่อมได้ชั่วตอบแทน ไม่คลาดเคลื่อนไม่บิดเบือน อะไรเรียกว่าการทำความดี กตัญญูบิดามารดา ภักดีต่อประเทศชาติ ไร้เคราะห์ไร้ภัย ลูกหลานเจริญ อะไรเรียกว่าความชั่ว ไม่ภักดีไม่กตัญญูฝ่าฝืนคุณธรรม ชีวิตตกต่ำ ลูกหลานตายจาก บรรดาศิษย์เข้าใจหลักธรรมคิดเองก็รู้ได้


0
107

เจ้าพระภูมิวัดกวงจี

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
ผัดผักรวมมิตร

ผัดผักรวมมิตร

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

คีตธรรม

พระวิสุทธิจารย์เอียเอียะ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
น้ำพริกตาแดงเจ

น้ำพริกตาแดงเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

สงบเงียบ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago