mindcyber 3 months ago

สดุดีตรีอักษร

รู้ก่อนบำเพ็ญก่อนลุธรรมก่อน

รู้หลังฝึกสอนหลังสู่เซียนหลัง

เจ้าหรือเซียนสำเร็จจากคนสามัญ

อยู่ที่ใจแน่วแน่หรือไม่แน่วแน่

บำเพ็ญดีได้มรรคผลเป็นเจ้าเซียน

เห็นปลงเกียรติปลอมคือปราชญ์

ฝึกฝนอดทนบำเพ็ญประจักษ์ธรรม

เดินสู่มหาเซียนอย่างผ่าเผย

รู้สัจธรรม          สู่เจ้าถ้วน          ลุมหาธรรม       สุขไร้เขต

เมตตาสัตย์        จริยเคร่ง           คุณฟ้ามาก         อ่อนเยาว์อีก

วันทำดี             คืนนอนได้        กายไม่ล้า          ปราณสมบูรณ์

หม้ายสงสาร     กำพร้ารัก          ภักดีคุณ            ไม่ละเลย

ไม่ใคร่ถาม        ไม่โลภทรัพย์     ทะเลกว้าง         เซียนเดินดิน

ภาระหนัก         กล่อมโลกธาตุ    มารแย่งชิง        แก้ไขกลับ

โอวาทกราบ      ปลูกนาบุญ        คนไม่เฒ่า         จันทร์กลมนิจ

กระจกใส          บัวสะอาด         อยู่ห้องแคบ       ก็มีฟ้า

รักษาธรรม        อย่าทำชั่ว          ได้หลานดี         มีบุตรปราชญ์

ตำแหน่งฟ้า       ไม่ชิงอำนาจ      ดูยศศักดิ์           เหมือนหมอกควัน

โองการฟ้า        ให้เขียนธรรม    เพื่อส่วนรวม     เร่งมุ่งหน้า

เร่งบัณฑิต         ให้ลงแส้           สร้างกุศล          สืบนิรันดร์


0
161

เป็นหนี้ก็ต้องชดใช้

เราทุกคนที่ยังเวียนว่ายอยู่ในโลกต่างเคยสร้างบาปเวรมีหนี้สินติดตัวแต่ละคนล้วนมีเจ้าหนี้นายเ...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
video

ต้นไม้แห่งศรัทธา

admin
mindcyber
9 months ago
ข้าวโพดทอด

ข้าวโพดทอด

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

กรรมของการพรากเนื้อคู่ผู้อื่น

เจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้ความสามา...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ความเคยชินคือบ่อเกิดแห่งกรรม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago