mindcyber 3 months ago

บทประพันธ์สิบ

พระสุบรรณรัศมีพุทธเจ้า

ไก่ทองร้องขันเทียนไสว              แสงอำไพตำหนักทรงลิขิตธรรม

พุทธรักข์เวไนย์ดำเนินมหาธรรม  ลงประทับชี้นำต่างรู้ทาง

ตะวันจ้าฟ้าใสยามสันติ                มีสติอย่าวางเฉยต่างรู้ว่า

กาลเวลาผ่านไปเสียดายหนา         เร่งแสวงหาทางแจ้งกราบมุนี

สดับเสียงโปรดทุกข์        ด้วยเมตตาพุทธะ            ปลายกัปจักมาถึง

กลับใจเสียตอนนี้            หลงใหลเรื่องอันใด        ไม่อาจปล่อยให้สาย        มัวเมาไม่รู้ตื่น

เหลือแค้นไว้ไร้ฝั่ง          วันนี้หรือพรุ่งนี้              จอนผมสองสายไหม       ดุจฝันของมนุษยโลก

เห็นทะลุคือใคร              เคราะห์ภัยรอบข้าง         กลไกสังหารร้าย             อยากพ้นชะตาร้าย

รีบนึกถึงมุนี                  ดับชั่วเหลือแต่ดี             สรรพสัตว์อย่าสงสัย        หวาดผวาพรั่นพรึง

สูญเสียหลุดลอย             พวกเธอรู้หลักธรรม       ฟังคำอาตมา                  รับโองการลิขิต

กำหนดหยุดทำบาป         ทำสุดหน้าที่ฟ้า              อย่าผิดพุทธระเบียบ        ช่วยคนสุขที่สุด

เพื่อส่วนรวมลืมตน         สั่งกำชับจริงใจ               ไม่เมตตาอย่าทำ             ถ่ายทอดแทนฟ้า

ค่าอยู่ที่หยุดเสีย              ฉุดช่วยที่หนึ่ง                ยุติธรรมปฏิเสธไม่ได้      เป็นบุญบารมีใหญ่

ประชาสรรเสริญ            ประทับประพันธ์ทรง      ประทานกลอนกนก        สอนเจ้าอย่างจริงใจ

ปากก็ว่าใจก็ตาม             ขอศิษย์ร่วมพากเพียร      มีโอกาสพบกัน


0
126

ต้อนรับใบไม้ผลิ

พระวิสุทธิอาจารย์ หลิวซุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
แกงโฮ๊ะ

แกงโฮ๊ะ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

กรรมของการบีบคั้นผู้อื่น

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

หาความจริงในวิเวก

ธรรมาจารย์เซ็นฮุ้งกก

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ปัญญาคือะไร

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago