mindcyber 3 months ago

คีตพันธุรักษ์

อริยเจ้าเตี๋ย หน่ำเก็งเฮี้ยงห่วยจิงกุง

   พระเจ้าสอนว่า ยังประโยชน์แก่โลกให้มาก ทุกแห่งหนเผยแผ่สอนผู้โง่ เชิดหูชูหน้าพระคุณยิ่งใหญ่ ความดีความชั่วมีรางวัล ผู้เที่ยงธรรมบูชาปกป้องชาติสุขประชาจุนเจือกัน คุ้มครองรักราษฏร์ปกครองเมตตาธรรม กลไกรัตนะเต็มหน้ากระดาษส่งเสริมกัน ฉุดช่วยผู้อ่อนแอคุ้มภัยจึงเสด็จมาทรง

    อันว่าจิตประทานมาแต่ฟ้า ฟ้าให้กำเนิดดินเลี้ยงดูให้ธรรมชาติ ธรรมชาติให้มนุษยชาติเผ่าพันธุ์คน จะงามหรือเลวใยต้องเลือกสรรอุปทานเราเขาแย่งชิงกัน อุปทานแย่งชิงก็ลำเอียง ลำเอียง ๆ ลำเอียงใคร่อยาก ใคร่อยากทำร้ายคน ห้ำหั่นแย่งชิงชื่อเสียงผลประโยชน์ ชิงดีชิงได้ทำร้ายจนจิตใจว้าวุ่น เตลิดไปสุดขอบฟ้า คาดเดาต่อว่าเกิดอิจฉา อิจฉาแย่งชิงจิตใจหายไป ทำอะไรก็ผิดศีลธรรม จิตใจมืดบอด ในที่สุดก็ไม่พ้นการตอบสนองกรรมในภายหน้า

    อะไรจะสู้การรักสามัคคี ที่ทำผิดก็ช่วยกันระมัดระวัง ราษฏรร่วมทุกข์ร่วมสุข สร้างสรรค์อบรมให้ยิ่งใหญ่ รักษาความงดงามของอริยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รักษาชาติพันธุ์เดียวกันด้วยสัมพันธ์อันดีงาม ตักเตือนว่ากล่าวให้เที่ยงตรง อาจารย์ดีเพื่อนดีช่วยประคับประคองให้อยู่ในกฏระเบียบใกล้ชิดสนิทสนมช่วยกันพายเรือธรรม งามธรรมภูผาวิญญาณ จะมีผู้เจริญรุ่งเรืองโชคดีมากขึ้น นั่นก็คือเซียนสบายในมนุษยโลก

ดำเนินโลกสุขธรรมชาติ              ผูกมิตรญาติสัมพันธ์ปางก่อน

รักใคร่ใจเดียวไม่ตัดรอน              ผูกสำเร็จคือภัทรชน

ผย่าเผลอใจปากติเตียน                 ปลูกนาบุญไว้ล่วงหน้า

อดทนสักสามส่วน                      กลมสมบูรณ์คือเซียนน้อย


0
115
เห็ดอบสมุนไพร

เห็ดอบสมุนไพร

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

การฉุดช่วยบรรพชน

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
ผัดหมีเจ

ผัดหมีเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
หมูสะเต๊ะเจ

หมูสะเต๊ะเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
เต้าหู้ผัดผงกระหรี่

เต้าหู้ผัดผงกระหรี่

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago