mindcyber 2 months ago

โอวาทพระเจ้าตังงักมหาราช

ใจคนไม่โบราณไม่ประจักษ์ธรรม             แย่งชิงกันโหดเหี้ยมแดนสามานย์

หญิงแปลงชายชายเปลี่ยนหญิง                 ไม่รู้จักละอายบาปฝืนทำนองครองธรรม

สังคมเมืองหนูผีบ้าคลั่งสุด                       กลางวันแอบมุดกลางคืนอาละวาด

ตั้งแต่โบราณราตรีชั่วแก้ไขยาก                 มารผีร้ายกลัวสุดคือแสงตะวัน

ทำงานเคารพฟ้าไม่ประสบภัย                  ไร้ธรรมล้มตายมีธรรมรุ่งเรือง

ตาข่ายธรรมห่าง ๆหนีไม่พ้น                   คนบาปลงนรกคนดีสู่สวรรค์

รักษาธรรมมีเมตตาบ้านชื่นบาน                ขัดหลักฝืนธรรมตายลูกเดียว

ไม่กตัญญูเอาเปรียบพี่น้อง                       เกิดเป็นวัวควายชดใช้กรรม

ไม่ดีแม้ร่ำรวยก็ไม่นาน                            ฟู่ฟ่าเฉพาะหน้าอย่าโอ้อวด

โบราณผู้เมตตามีอายุสุขภาพ                    ไม่มีคุณธรรมสำเร็จแค่ความฝัน

ได้มาแบบเสี่ยงก็หมดแบบเสี่ยง                ควรรู้หลักธรรมฟ้าแจ่มชัดเจน

อย่าได้อันธพาลทำร้ายคนดี                      คนดียังไม่ทันตายเธอตายก่อน

ถูกผิดตาฟ้าเห็นชัดเจน                            เคราะห์ภัยใกล้ตัวหวาดผวา

อาตมาชี้แนะให้แต่ละคนรู้                       ธรรมราชาน้อมปฏิบัติรักษาศีล

พระเจ้าเบื้องบนเบื้องล่างล้วนของเจ้า        ครอบครัวเจริญลูกหลานรุ่งเรือง

คนชอบฆ่าสัตว์ ดีก็เปลี่ยนเป็นเคราะห์       บำเพ็ญกุศลสะสมบุญมงคลล้น

ส่งเสริมคนอื่นสำเร็จ คนอื่นก็ส่งเสริมเธอ  ทำความดีตอบแทนคุณวาสนา

บ้านมีจริยะรักษากฏระเบียบ                     คนดีเรื่องดีชาวบ้านช่วยกระจาย

ไม่โลภร่ำรวยคนสูงส่ง                            ชื่อเสียงขจรกระจายชื่อระบือนาม

    ผู้มีธรรมเหมือนผู้มีวิทยายุทธ เกียรติขจรยาวนาน คนไม่มีธรรมอับเฉา ชื่อเน่าหมื่นปี หลักธรรมฟ้าขับเคลื่อน บาปบุญล้วนตอบสนอง คนไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้จะไม่มีผิด มีผิดก็แกัไขกุศลยิ่งใหญ่นัก จึงเขียนโอวาทมาให้พากเพียร


ฌานสมาธิ

หลื่อโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

สาร์ทจีนงานทิ้งกระจาด

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 5

อภิญญาร้องเพลงโปรดผู้คน ไม่ยึดติดล้มกระดานสู่นิพพาน

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
วิธีทำน้ำสลัดอย่างใส

วิธีทำน้ำสลัดอย่างใส

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ความงามแท้แห่งโลกมนุษย์

พระวิสุทธิเทพหลิวซือจุน

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago