mindcyber 1 year ago

คติธรรมเตือนโลก

พระเจ้เฮี้ยงเทียน(เจ้าพ่อเสือ)

      ดาราเหนือจรัสแสงพุทธะเยือน                 สุขาวดีแสงเลื่อนส่องโลกีย์ชน

กลไกธรรมพรมโอวาทแยบยล                              ปุถุชนรับพระคุณฟ้าส่องแสง

คุณธรรมศาสน์รุ่งด้วยล่างสมานบน                       พระคุณเจ้าโปรดปกใจธรรม

เสด็จแผ่อริยศาสน์วิหารธรรม                              บอกข่าวธรรมด้วยพู่กันหลิวกับทราย

           พุทธอยู่ใกล้ชายกรุง เป็นอาคันตุกะของเจ้าพระยา ที่สงบมีเรื่องราวอยู่ทั่วไป วิหารธรรมเหมือนดาวดารดาษ เสียงมาลีได้ยินไม่ขาดสายเสียงกล่องปลาไม้เสียงขัน ปลุกตื่นคนโลภหลง เสียงกลองคำระฆังย่ำรุ่งตีปลุกบุตรโลกีย์ตื่นฝัน เสียงใสของขลุ่ยฟ้า ช่วยกอบกู้คุณธรมที่ตกต่ำฉุดรั้งผู้ตกสู่ความชั่วร้ายกับพุทธะในทักษิณประเทศ เผยแผ่สั่งสอนพุทธธรรม ฟื้นกฎระเบียบที่เสื่อมโทรม ปลุกหลักมนุษย์สัมพันธ์ในที่ชำรุดหทรุดโทรม ขจัดความโลภอยากมุ่งหมายเมตตากรุณย์ ปล่อยวางชื่อผลประโยชน์ดำเนินคุณธรรมโดยการเผยแผ่คุณธรรม ใจเมตตาสงเคราะห์โลกฉุดช่วยเวไนย์จากทะเลทุกข์ มีจิตเวทนาสงสาร โปรดโลกีย์บุตรที่หลงบังเกิดใจมหาเมตตา ช่วยเหลือคนที่ประสบภัยธรรมชาติ ตั้งมหาปณิธานแนะนำสรรพสัตว์ให้มีสุขภาพเรือธรรมฉุดช่วยชักน้ำให้ข้ามฝั่ง รั้งม้าให้หยุดเมื่อมาถึงหน้าฝา รู้สึกตัวกลับใจฉับพลันที่ได้ยินกุญแจทรัพย์ หลุดพ้นสายบังเหียนชื่อ กลับไปก็ไม่ทัดทาน ผู้มาก็ตามหาได้ รู้สึกตัวผิดก็ช่วยได้ กลับใจไม่สาย เหล่านี้คาดหวังกับโลกีย์ชน หวังแต่ละคนจะพากเพียร


0
371

บำเพ็ญใจเข้าใจธรรม

พระอาจารย์หลิวชุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
วิธีทำหมี่กึง

วิธีทำหมี่กึง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เต๋ากับสรรพสิ่ง

พระอาจารย์ชิงซุ่ย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ขนมปังหน้าหมูมังสวิรัติ

ขนมปังหน้าหมูมังสวิรัติ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
น้ำจิ้มผักทอด แบบญี่ปุ่น

น้ำจิ้มผักทอด แบบญี่ปุ่น

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago