mindcyber 7 months ago

โอวาทเมฆขาว

แปะฮุ้งซือจุน

ปากกล่าวโทษฟ้าบ่นตลอดวัน                ในชะตาบ่งชัดว่ารวยจน

คนสุขประจำสั่งสมบุญกุศล                      ปลื้มกมลเหมือนหมื่นทองเปลืองความคิด

ใจไม่โลภไม่อยากว่างจากสับสน               ทุกแห่งหนออกตกเย็นฉ่ำ

หนึ่งลุรู้ตัดเลิศหรูเลิกบ่นพร่ำ                  กายเบาระบำบินสู่เมฆขาว

           ฮ่า! สิ่งที่ชาวโลกคิด ล้วนไม่พ้นไปจากความร่ำรวย เลิศหรูขณะคิดต้องไม่ให้จิตใจของตนได้รับความกดดัน จนใจสับสนหรือกลายเป็นคนโรคจิต จนไม่สามารถหลุดพ้นจากทะเลทุกข์ได้ตลอดชีวิต ควรที่จะเข้าใจถึงจำนวนในเหตุต้นผลกรรม ไม่ใช่ว่าเพียงความคิดก็จะได้อย่างใจต้องการ ร่ำรวยสูงศักดิ์ล้วนไม่เหนือไปจากบุญกุศลที่มีอยู่ ชาติปัจจุบันร่ำรวยสูงศักดิ์สุขสบาย คือบรรพบุรุษหรือตนเองได้สั่งสมบุญกุศลมาก่อนในอดีตชาติ จึงได้เสวยสุขในชาตินี้ จึงไม่ควรเห็นความรุ่งโรจน์ของผู้อื่นแล้วทรมานใจตนเอง หากสามารถเข้าใจถึงหลักธรรมองเหตุและผล แล้วมุ่งมั่นสร้างกุศล สร้างบุญทำดีไม่ท้อถอย บำเพ็ญในชาตินี้เพื่อคุ้มครองอนาคต จะเศร้าไปทำไมกับความร่ำรวยรุ่งโรจน์

ฮา! ที่มาวันนี้ขอฝากกวจีให้ชาวโลกให้รู้


ธรรมปรกจักรวาลสว่างไสว                     คุณธรรมฝากไว้ให้คนทำดี

ใจไม่โลภร้ายคนรักภักดี                                     รักน้องที่กตัญญูความเป็นคน

หนึ่งธรรมสื่อฟ้าดินเกษมศรี                                บ้านมีโอวาทมีเมตตาปรีดี

เมฆขาวไม่ตั้งใจคลุกฝุ่นธุลี                                  ขอให้เธอบุตรโลกีย์สุขสำราญ

           ดำเนินการของธรรมเพื่อส่วนรวมใต้หล้า ดังนั้นการดำเนินการของบรมธรรมต้องอาศัยใจคน ต้องบังเกิดใจเมตตา เอาแปดคุณธรรมเป็นเข็มทิศ ภักดีขยันทำงานด้วยใจเมตตา มีสมาธิเอื้ออาทรชาวโลก เข้าใจบำเพ็ญตนมีเป้าหมาย ให้อภัยการรุณย์เชื่อถือ กตัญญูภักดีใจรักพี่รักน้อง ตั้งใจปฏิบัติตน ให้ชาวบ้านไม่มีเรื่อราว ให้ความเมตตาเหมือนๆ กัน ให้มุ่งสู่คุณธรรม เมื่อครอบครัวปรองดอง หมู่บ้านก็สงบสุข หมู่บ้านสงบสุขสังคมร่มเย็น ทำให้มนุษย์ชาติล้วนบรรลุถึงธรรมแห่งฟ้าอันมีคุณค่าก็สามารถมีสภาพที่เกษมสำราญ มำไมจึงตองรุ่มร้อนไม่สงบ


0
269

อริโยวาทฮ้อเอี่ยฮุ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

อริโยวาทหลิวชุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กรรมของขอทานตาบอด

คำนำของเจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

แรงกรรม

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

ชีวิตกับความว่างสบาย

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago